Sr. Margaritha i København


Den indiske søster, Margaritha Valappila medvirkede 25.-29. august ved en retræte i den katolske Skt. Ansgars Domkirke i Bredgade, Kbh. (Ved en fejl fik Udfordringen ikke føromtalt begivenheden i sidste uge.)
Siden Søster Margaritha i 1990 åbenbart fik et kald fra Gud og blev fyldt med Helligånden, er hun blevet brugt i stadig stigende grad ved retræter i Europa, Latinamerika og Afrika.
Det er 3. gang, hun er i Danmark. Der sker helbredelser og vækkelse, hvor hun prædiker.