Misbrugt?


Dansk Folkeparti har (mis?)brugt en hvidkalket dansk folkekirke i sine anti-EU-annoncer. Det får KDs lederskribent Kåre Gade til at kritisere de to Tidehvervs-præster, Krarup og Langballe, der er blevet toneangivende i partiet: »Den folkekirke, Dansk Folkepareti går i brechen for, er en statisk og ufarlig folkekirke, hvis mission ikke er at forkynde evangeliet, men at forkynde danskheden.«
Tegnineren Erik Boye forsøger at vise, hvordan Jeus Kristus bliver misbrugt i danskhedens tjeneste.
[Erik Boye © kponline.dk 2001]