Om Neerskovs kommentar til Kenneth Hagins død

Neerskovs kommentar omkring Kenneth Hagins virke mangler nogle oplysninger som jeg gerne vil give her.
K.Hagins liv og bøger var ikke inspireret af menneskers filosofier og øvrige tanker, men med samtaler med Jesus Kristus i egen person og med Helligåndens suveræne vejledning og hjælp. Ofte så vi hvordan Kenneth Hagin måtte ændre eller stoppe planlagte arrangementer eller møder fordi Helligånden viste ham hvad Guds vilje var. F.eks. at køre ud til en syg eller forkynde et andet sted.
Mange af hans bøger blev skrevet fordi Hagin havde haft besøg af Jesus, der opfordrede ham at skrive en bog.
K.Hagins intense liv hvor han var i stand til at høre Helligånden bedre end de fleste andre kristne, skyldtes nok da han som hel ung mand var dødsenssyg og kun havde fået kort tid tilbage at leve i efter lægernes vurdering. I denne tilstand blev han meget interesseret i Guds ord om helbredelse og hver eneste gang han havde et vågent øjeblik i sin ellers bevidstløse tilstand læste han. Præsten blev kaldt til men kunne ikke give Hagin ret i at Jesus helbredte i dag., men Gud ske lov fordi han fortsatte sine studier i Guds ord og det var den suveræne tro som Helligånden lagde i ham der virkede at Guds opstandelseskraft rejste ham fra sygelejet og blev til en suveræn trosundervisning for mange i hele verden. At det har vagt splittelse blandt kristne , ja kunne man forvente andet. Sandheden er desværre ofte ilde hørt.
K.Hagin har været en enorm hjælp for mange og derfor kan hans bøger stadig anbefales.

Ære være K.Hagins minde.

Sonja Kristensen
Kalmanparken 88
9200 Aalborg SV