Religionsmøde i øjenhøjde

Der er netop kommet en ny udgave af idehæftet „Religionsmøde i øjenhøjde“ – 32 idéer fra kirkens møde med nydanskere. Udgiverne er fem organisationer: Danmission, Internationalt Kristent Center, Samvirkende Menighedsplejer, Sudanmissionen og Tværkulturelt Center, der alle er engageret i at bygge bro mellem kristne og fx muslimske nydanskere eller flygtninge og ønsker at inspirere andre til at gøre det samme.
Første udgave kom for to år siden og blev hurtigt udsolgt; den nye version er opdateret og udvidet.