Ribe fik grundtvigsk biskop

Elisabeth Dons Christensen blev valgt med 55 pct. af stemmerne. Tiltræder 1. decemberRibes nye biskop bliver som ventet den 59-årige Elisabeth Dons Christensen, der var kandidat for den grundtvigske liste, og indtil nu har været sognepræst i Søllerød. Hun afløser Niels Holm, der for snart to år siden meddelte, at han ville træde tilbage.Elisabeth Dons Christensen fik 55% af stemmerne i den endelige valgrunde og vil tiltræde i sit nye embede 1. december; den 14. december bliver hun bispeviet i Ribe domkirke i overværelse af Dronning Margrethe.
Den 40-årige provst Marianne Christiansen fra Skørping fik 40% af stemmerne – ganske pænt i betragtning af, at hun er 18 år yngre, mor til seks, og opstillet i en fremmed landsdel. Det har også spillet ind, at ‘Fælleslisten’, der først arbejdede med hende som mulig kandidat, blev sprængt under valgkampen.
Samtidig har de grundtvigske holdt ro på bagsmækken, og Elisabeth Dons Christensen har ikke begået fejl undervejs. Hun har virket engageret, men på en måde, der ikke har gjort nogen utrygge ved om hun kunne finde på at ændre for meget på kirkens tradition.
Som tidligere præst i stiftet hvor hendes afdøde mand var amtsdirektør vandt den nye biskop på hjemmebane. Det har sikkert også spillet en del ind ved valget, at Elisabeth Dons Christensen senest om 11 år skal vige pladsen for en ny biskop – da falder hun nemlig for aldersgrænsen. Marianne Christiansen ville som biskop have været u-afsættelig i 30 år – efter det gamle princip, at bisper – lige som præster – kan sidde i deres stilling indtil de bliver 70.
thure/løb