Syg af ledgigt

Brev:

Kære Orla Lindskov
Min veninde har i mange år været syg af ledgigt. Før man opdagede hendes sygdom, tabte hun alt sit hår.
I dag har hun vænnet sig til at bære sin paryk, så vidt som man nu kan vænne sig til det. Ledgigten derimod er en svøbe for hende. Hendes hænder og fødder og knæ er deforme, og hun har mange smerter i albuer, nakke, ja, i alle led. Hun og hendes familie tror på Jesus, og jeg ved, at der har og fortsat bliver bedt mange bønner for hendes helbredelse. Ligeledes for hendes mand, som har cancer.
Nu vil jeg bede dig om at sende hende og hendes mand en salvedug. Jeg vil også benytte anledningen til at takke dig for den gode og kærlige måde, som du betjener mennesker på igennem dine møder og din brevkasse.
Mange kærlige hilsener
B.L.
Sjælland

Svar:

Kampen raser

Kære B.L.
Livet kan have mange svøber, og livet kan virke meget gådefuldt. Livet har mange kampe. For mange er livet fokuseret på kampen mod sygdom.
Man mærker tydeligt, at der er to viljer, der kæmper i livet: Guds gode vilje og den dæmoniske vilje. Kampen raser ikke kun ude i verden. Den raser også til tider i vores indre såvel som i vores legemer. På de onde dage, hvor vi f.eks. kæmper med sygdom, som ikke vil forlade os, da kan vi fristes til bitterhed, fristes til træthed og ligegladhed.
Vi forstår ikke ret meget, og kan fristes til at spørge, om Jesus virkeligt har vundet den afgørende sejr over synd og sygdom.
Men det har Han, for han er opstået fra de døde. Det betyder, at sammen med Jesus er der intet i vores liv, der er tilfældigt, meningsløst eller håbløst. Troen protesterer mod de ord. Vi er på vej mod alle tings genoprettelse. På vej mod det Gud har lagt tilrette for os. Men på vej mod målet skal vi kæmpe mod syndefaldets hærværk mod menneskeslægten ved bøn og ved tro. Det har Jesus bedt os om at gøre.