Hvorfor salveduge?

Brev:

Kære Orla
Jeg er virkelig glad for din måde at være på og for din interesse for det enkelte menneske.
Du bad for min ven, da du var i Lemvig og tog dig tid imellem to møder – tusind tak!
Han var glad for forbønnen og for at møde dig. Han kom et kvarter før det første møde var slut og fik mere ud af det kvarters forkyndelse, end han har fået i hele sit liv. Så godt og så sørgeligt. Han synes til tider, at han har det bedre i sine hofter, desværre ikke altid.
Var der noget med en salvedug? Og hvad er det egentlig? Er det bibelsk eller er det Guds konkrete tale til dig?
Gud velsigne dig i din tjeneste. Kærlig hilsen D.Ø.

Svar:

Kære D.Ø.
Det med salvedugene er både bibelsk og Guds konkrete tale til mig.
Sagen er den, at nogle gange har vores tro brug for noget konkret at holde fast i. Desuden har vores tro ofte brug for noget konkret for at blive sat i bevægelse. Bibelen lærer os, at tro har noget at gøre med at blive sat i bevægelse af Guds levende ord. Læs blot om Peter, der på Jesu ord trådte ud af båden og gik på vandet.
Bibelen roser den tro, der medfører handling.
F.eks. bruger Jesus noget konkret i forbindelse med en helbredelse af en blind. Han spytter på jorden og laver dynd, smører det på den blindes øjne og beder ham om at gå ned og vaske dyndet af i en dam.
Da den blinde har gjort det, kommer han seende tilbage, står der. Det kan du læse om i Johannes-evangeliets 9. kapitel.
I Apostlenes Gerninger kapitel 19, vers 12 læser vi, at man bragte tørklæder og bælter, som Paulus havde båret hen til de syge; og sygdommene forlod de syge, og de onde ånder for ud.
Det beror ikke på selve de konkrete genstande. Det er nemlig ikke magi, som med sten i lommen og den slags. Miraklerne sker, fordi troen bliver sat i bevægelse i forbindelse med noget konkret.
Med hensyn til Paulus så var han desuden en bønnens mand, der levede i Guds nærhed. Det har også betydning at få den detalje med.
Jeg personlig beder Jesus om at ledsage hver eneste salvedug ud til de syge og bringe helbredelse.