Vælg mellem retfærdighed eller nåde

Denne bog er ikke stor, kun på 56 sider, men budskabet er så stort og stærkt, at det kan forvandle både mennesker, familier og samfund.
Det er nemlig Jesu budskab om tilgivelse. Men her sagt på en måde, så det får ny betydning for os, der læser det.
John og Carol Arnott er lederpar i Toronto Airport Christian Fellowship – den menighed, hvortil hundrede tusinder er strømmet fra hele verden de sidste ti år. Efterhånden er fornyelsen drejet fra at handler om de specielle manifestationer til at fokusere stadig mere på ”Faderens hjerte” – Gud betingelsesløse kærlighed.
Vi tror, vi véd hvad det handler om. Ja, ja, vi skal jo tilgive hinanden… Men nej, det med tilgivelse er ikke blot en detalje i kristendommen; det er selve kernen.
Hvis vi ikke får rigtigt fat i det med nåden, så er der en stor risiko for, at vi ikke kommer til at leve det liv, som Gud ønsker at give os, og som Jesus gjorde muligt. Ja, John Arnott trækker det så klart op, at hvis vi ikke tilgiver hinanden, så vil Gud heller ikke tilgive os.
I Fadervor lærte Jesus os at sige: ”forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere”. Og Jesus sagde faktisk, at hvis vi ikke tilgiver andre, hvad de har gjort imod os, så vil Gud heller ikke tilgive os. (Matt. 6,15).
Det tænker vi måske ikke så meget på i det daglige.
Bogen har fire kapitler: Barmhjertighed sejrer over retfærdighed, At vælge at tilgive, Sat fri fra dommens frugter og Tiden er inde til at tilgive.

Randi Diallo-Madsen har sørget for en smuk forside til bogen
Retfærdighed eller nåde

John Arnott peger på, at vi alle ønsker at blive behandlet retfærdigt – bare IKKE af Gud.
Vi er meget ømme overfor, om andre gør os uret.
Men når det gælder Gud, så ønsker vi bestemt ikke at blive behandlet retfærdigt. Hvis vi da ellers har en sund opfattelse af os selv, så ved vi godt, at vi næsten dagligt gør os skyldige i at handle eller tænke egoistisk og syndigt.
Hvis Gud, som er totalt retfærdig, skulle dømme os efter fortjeneste, så det nok sort ud…
Men det bekymrer os måske ikke så meget, for heldigvis er Gud jo nådig. Han tilgiver jo al vor skyld på grund af Jesus. Jo, men vi skal ligesom den gældbundne tjener, der fik alt tilgivet, ud og møde vore skyldnere. Spørgsmålet er så, om vi som selv er tilgivne syndere, kan bære over og acceptere og elske mennesker, som ikke har fortjent det.

Vi kan vælge

Vi får faktisk valget mellem retfærdighed og nåde også i vore daglige liv. Vi kan godt holde fast i vort krav om retfærdighed fra andre, men så vil vi også selv blive behandlet efter samme dom (Lukas 6, 37-38). Både i vort liv her og nu og i det evige liv.
Eller vi kan tage imod Guds nåde – og være lige så nådige over for alle andre. Og få Guds velsignelse i vore liv.
Vi snakker rigeligt om Guds nåde, men er vore bedømmelser af andre og vore handlinger ”nådige”?

„Tilgivens Kraft“ af John Arnott. Oversat af Jesper Serner og Stig Marling.
Glædens Kildes forlag, Holbæk, 56 sider, 79,- kr.

Kan også bestilles via Udfordringen eller Hosianna.dk