Værktøjskasse til moderne ledere

”Tillidsskabende ledelse” hjælper ledere til at gøre en homogen organisme ud af organisationen og opnå forandring
Det er svært at forholde sig kritisk med Bent Jakobsens ”Tillidsskabende ledelse” i hånden. Man bliver simpelthen imponeret. For her er et ledelsesværktøj, der bør have sin faste plads på kontoret i enhver kirke eller kirkelig organisation. Og den skal være lige ved hånden. For materialet er overskueligt og tilgængeligt, lige til lederens egen inspiration eller som oplæg til ledermøder eller medarbejdersamtaler.

Er du tankpasser eller gartner?
Hvordan ser du på mennesker? Ser du ”tomme kar” som du skal fylde op med viden og færdigheder, fordi der ikke er noget i forvejen – et tankpassersyn? Eller ser du et frø i hver eneste medarbejder, et frø, der kan spire og vokse til noget stort, hvis du hjælper ved at vande, gøde, varme – gartnersyn?

En ny lederstil

Bent Jakobsen kommer hele vejen rundt i den komplekse opgave at være leder i dag. Som han selv udtrykker det: ”Lederen kan… ikke længere forlade sig på styring og kontrol af medarbejderen, men må i langt højere grad bygge sin ledelse på, at medarbejderen af sig selv gør det rigtige… Denne frihed forudsætter tillid mellem mennesker…”
Derfor er det vigtigste ledelsesredskab lederens egen personlighed, at være og derefter handle på en sådan måde, at der opstår tillid fra medarbejderne – og et ønske om at leve op til virksomhedens forventninger.
– Der er kun én person, du kan lave om på – dig selv, skriver Bent Jakobsen. – Andre kan du derimod ikke lave om på, det kan de kun selv. Men du kan støtte dem…
”Tillidsskabende ledelse” begynder med en definition af, hvad ledelse er, og skelner her mellem ”lederskab” og ”management”. Førstnævnte er at holde målet for øje, se hvad der er nødvendigt og give den nødvendige kommunikation. Management er at sørge for, at det nødvendige kan udføres, og se til at det virkelig bliver ført ud i livet.

Lær at modtage kritik

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit: Et om lederen, et om medarbejderen og et om organisationen. Og lederen selv kommer først. Bent Jakobsen mener lederen bør kende sig selv, ja, elske og acceptere sig selv fuldt ud, for at kunne være et forbillede for medarbejderne. Her må lederen lære at værdsætte ”kollegial feedback”, den eneste faktor, der kan oplyse ham om de skjulte sider af hans personlighed. At både kunne modtage kritik og fejre succeser er nøgleegenskaber hos lederen.
Herefter kommer naturligt et afsnit om værdibaseret ledelse. Bent Jakobsen ”letter” sit stof med illustrationer, opgaver og pædagogiske kasser med citater af berømte personer. For ledere der ikke er udpræget kristne kan en overvægt af bibelhenvisninger måske være et irritationsmoment.
Pudsigt og rammende
Ind imellem dukker pudsige sætninger op, der sætter en sandhed i relief, f.eks. i kapitlet ”Styr din tid”:
”Den dygtige leder… forstår at anvende sin tid på de rigtige opgaver og at gøre de rigtige opgaver på det rigtige tidspunkt.”
”At prioritere er at forsømme i den rigtige rækkefølge.”
”…når opgaven ikke lige haster, så bliver den ikke udført med det resultat at når den haster, så er der ikke tid til at udføre den!”

Medarbejderne – dit største aktiv

Bent Jakobsen er også skarp i sin beskrivelse af forskellen mellem ledere og medarbejdere: Lederopgaven er af mere generel karakter og omfatter overblik, fastholdelse af mål, planlægning og tilrettelæggelse, mens medarbejdere er ”specialister” hvis evner formår at udføre den stillede opgave optimalt. Byttes der om på rollerne, ved at ledere graver sig ned i arbejde eller medarbejdere breder sig over for meget, går der kuk i virksomheden.
At være leder for andre mennesker er det største privilegium. En naturlig følge heraf er respekten for medarbejderen, især for medarbejderens begrænsninger, som Bent Jakobsen betragter som noget positivt:
– Du skal lære dine grænser at kende, du skal respektere og elske dem, for de er med til at hjælpe dig til at sætte fokus på, hvad der er dine opgaver. Dine evner og dine begrænsninger er tilsammen med til at udgøre dit potentiale, siger han.
En leders opgave er at hente det bedste frem i den enkelte. Og det kan kun lade sig gøre, når der er bygget en bro af tillid, eller med Bent Jakobsens ord gjort ”indskud på tillidskontoen”. Først herefter kan lederen motivere medarbejderen.
Herefter går bogen systematisk gennem temaer som medarbejderudvikling, coaching og teambuilding. Et afsnit om kommunikationens kunst er ikke begrænset til ledere, men kan med gavn benyttes i alle medmenneskelige forhold, også i ægteskabsrådgivning og venskabsevangelisation.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Konstant forandring

En organisation er for Bent Jakobsen er dynamisk størrelse, der får sin egen organisme, kultur, og dermed bevægelighed i forhold til de behov, der i dag er flere og mere forskelligartede end nogensinde før. Forandring er det eneste konstante, konstaterer Jakobsen og definerer succeskriteriet for ledelse: at skabe forandring. Er der ikke sket forandring i en virksomhed, er det et umiskendeligt tegn på dårlig ledelse!
Netop fordi forandring og tilpasning til tidens krav er et ”must” for virksomheden må den bestå af medarbejdere, der er motiverede indefra og ledere, der nærmest er magnetiske i en ledelsesform, der er gennemsyret af lederens personlige integritet.
Både under afsnittet medarbejdere og organisation er bilag med arbejdsark, der kan hjælpe virksomheden til at omstille sig til den nye ledelsesform.

Forudsætninger
for værdibaseret ledelse:

– hos lederen

Et positivt menneskesyn. Et menneskesyn der ser mulighedene i den enkelte og viser respekt for den enketes potentialer og begrænsninger.
En tillidsskabende lederstil hvor lederen er synlig, 100% til stede og kulturskabende ved sine handlinger og i sin væremåde.
Bevidsthed om og integritet i forhold til egne værdier.
Villighed til åbenhed og empati.
At lederen behersker og stadig udvikler sine evner til coaching, dialog, kommunikation, involvering og delegering.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– hos medarbejderen

At den enkelte tager ansvar for sig selv, for fællesskabet og for organisationen.
At der er en dyb tillid mellem ledelsen og medarbejderen og mellem medarbejderne indbyrdes.
At den enkelte medarbejder er bevidst om egne værdier og grænser.

– i organisationen

Klare og tydelige værdier, der er defineret i handlinger – en værdi er først en sand værdi, når den kommer til udtryk.
Klare rammer. At den enkelte kender forventningerne til sig selv og kender sine kompetencer og relationer.
At der hos medarbejderne er et fælles værdisæt, som der er fuldstændig opbakning om og fælles forståelse af.
At organisationen er missionsbevidst og arbejder målrettet mod at føre sine visioner ud i livet.
Uddrag af „Tillidsskabende ledelse“ s. 234-235

Bent Jakobsen
Tillidsskabende ledelse
320 sider
Lohses forlag
i samarbejde med Trinity Consult