Til stilhed

Gode bøger til de stille stunder med GudEn god julegave kunne være en ny andagtsbog til at tage i brug, når et nyt år begynder. Her præsenteres to meget forskellige andagtsbøger til hele året + én med 25 andagter og en bønnedagbog til at supplere med.

Rosenius opdateret

Rosenius’ klassiske andagtsbog Husandagtsbogen er kommet i ny udgave i lighed med hans skrifter i Udgave 2000 (anmeldt her i uge 15-16), dvs. i en sprogdragt og et udstyr svarende til denne. I forhold til den gamle er der tale om en stærkt forkortet og sprogligt bearbejdet udgave, som i øvrigt er fuldstændig ukommenteret og uden registre, som der trods alt var i den gamle; det fremgår blot, at redigeringen er foretaget af Peter Kofoed Herbst, og at Leif Bach Kofoed har været sproglig konsulent på opgaven. Den er naturligvis løst tilfredsstillende, så det er blevet mere overkommeligt for travle familier at begynde med Rosenius igen.
Men når man sidder med en bog som Gud taler, slår det en, at man i dag ikke kan klare det kun én gang bearbejdede – nej, det skal – fordi det åbenbart er nødvendigt – bearbejdes endnu en gang, for at det kan glide ned: Man serverer ikke længere kartofler og koteletter, men kartoffelmos og kødsovs (billedlig talt). Det skal være let at læse og hurtigt læst, for strengt taget har man ikke rigtig tid til at læse – og fordøje det læste. Enhver kan overbevise sig om rigtigheden heraf ved at sammenligne Gud taler med Husandagtsbogen. Trods det er Gud taler fuld af åndelige vitaminer, så den er god at starte (eller slutte) dagen med.

Liturgiske andagter

At der er tale om en an-dagtsbog af en helt anden art, fremgår allerede af titlen: Liturgisk andagtsbog. Bogen er forfattet af dr.theol. Gerhard Hansen, og den indeholder oplæg eller forslag til kristen meditation (bøn), bibellæsning og salmesang til morgen, middag og aften alle årets dage og er blevet til efter retræteophold på et luthersk evangelisk kloster. Inspirationen herfra spiller tydeligvis ind i den – som når han f.eks. indleder med at skrive: „En god start på hver andagt er at gøre korsets tegn: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!“
Opbygningen svarer til kirkeåret i den danske folkekirke, og den vil givetvis kun-ne være med til at berige også højmessen – og måske endda prædikenen, om præsten ellers har noget på hjerte.

Gode morgener

Leif Andersen er i alle fald ikke den, der springer over, hvor gærdet er lavest. Det har han bevist endnu en gang gennem de 5 x 5 andagter, han i 2002-03 holdt i Ved dagens begyndelse (på DR P1), og som nu er kommet i bogform. Man får indtryk af, at han her har sat sig for at gå til angreb på alt det i kristendommen, der giver problemer – for at udtrykke en slags forståelse for ateismen, men også for at forsvare kristentroen, og han er bestemt ikke bange for at provokere…
Der er mange guldkorn i God morgen, så med den vil du kunne få 25 gode morgener.

Bønnedagbog

Med til andagten kan man meget passende tage Livets pust, som er en bønnedagbog, der er baseret på den meget rigtige opfattelse, at Gud ikke kun hører, men også besvarer bøn: Hvert opslag indeholder ud over Guds løfter om bøn og bønhørelse plads til at skrive bønneønsker og bønnesvar og dato for disse. Det er forlagets ønske hermed at hjælpe brugeren ind i „bøn-nens intime fællesskab med Gud“.

C.O. Rosenius: Gud taler
532 sider • 298 kr
LogosMedia
Gerhard Hansen: Liturgisk
Andagtsbog • 224 sider
278 kr • Bogforlaget Kirger
Leif Andersen: God morgen
96 sider • 99 kr • Lohse
Livets pust – en bønnedag-
bog • 32 sider • 38 kr
LogosMedia