Etiopisk præst: – Elsk muslimerne; pas på islam

Kebede Tefera skelner skarpt mellem islams ånd og muslimer af kød og blod. Muslimerne skal vindes ved venskab, for så vil de lære Jesus at kende, siger han.
Han har været præst for en af de største menigheder i Etiopien. Nu vil han nå „de unåede“ folkegrupper på „Afrikas horn“. Men han vil være anonym, af frygt for repressalier fra yderligtgående muslimer. Ofte er det nemlig forhenværende muslimer, der fylder bænkene i de mange små kirker, der starter i kølvandet af denne moderne apostel.Vi møder ham – lad os kalde ham Kebede Tefera – på en restaurant i Christiansfeld i nærheden af Udfordringens redaktion.
Kebede Tefera er midt i 40’erne, oprindelig uddannet jagerpilot. Hans far var ortodoks præst og ikke særlig begejstret, da Kebede som 20årig blev „frelst“ i en pinsekirke – i øvrigt hjulpet på vej af en somalisk eks-muslim. Han er præsteuddannet ved pinsekirken Assemblies of God’s „East Africa School of Theo-logy“ i Nairobi, Kenya.

Karismatiske protestanter

Etiopien består hovedsagelig af 4 religiøse grupperinger: Den etiopisk-ortodokse kirke udgør 35-40 % af befolkningen, ca. 12 % er animister, 45-50 % er ifølge officielle tal muslimer, men det tal er for højt, mener Kebede Tefera. Han vurderer det ligger mellem 35 og 40 %.
15 % af landets befolkning er protestanter. Protestanterne kaldes „pente“, angiveligt efter „pentecost“, det engelske ord for pinse. De fleste protestanter er nemlig karismatiske, siger Tefera. – Det kan godt være, deres teologi er konservativ, men de taler altså i tunger på møderne.
Også i den ortodokse kirke er der en undergrundsbevægelse, et netværk af bibeltro kristne, der mener, de kan udrette mere inden for kirken end ved at skille sig ud.

Svend Løbner interviewer den etiopiske præst, der starter menigheder med eks-muslimer

Imam blev kristen

Men det er arbejdet blandt muslimer, der „tænder“ Kebede Tefera, og mange bliver kristne, hvor han kommer frem. Han viser dem en video fra møder, hvor der sker synlige mirakler. Muslimer skal nemlig have syn for sagen, understreger han.
– På videoen er også et vidnesbyrd fra en forhenværende imam, som vidner om sin tro på Kristus. Da han blev kristen, „befalede“ han sine 2 koner at følge i hans fodspor. Hele 21 personer valgte at blive kristne på det møde. Og videoen virker stærkt på muslimer.
Men først må man blive venner med dem, understeger Tefera:
– Det er klart, man starter ikke med at fornærme musli-merne ved at pege på alt det, man er uenig i. Vi må fokusere på det, vi er fælles om, skabe en venlig atmosfære. Vi er jo alle sammen mennesker, skabt af Gud, og Guds karakter afspejles jo også i dem.
– Derefter bruger jeg Koranen som udgangspunkt og viser, at Jesus må være mere end en profet.
Moské blev kirke
Men det er ikke helt ufarligt at missionere blandt muslimer.
– For nylig blev der smidt en bombe i en kirke. Men det var kun prædikantens tolk, der døde; alle andre var uskadt. Det vakte røre i byen, og over 20 muslimer blev kristne. Kort efter blev en nærliggende moské forvandlet til kirke. I en anden by består en kirke af 200 eks-muslimer. Men de nye kristne får det ikke nemt, oplyser Kebede Tefera:
– De bliver frataget deres ejendom, bliver gjort arveløse og truet på livet.

Islams ånd

– Muslimerne kan se forskel på kærlighed og magt. Hos kristne møder de kærlighed, i islams ånd magtbegær.
– De arbejder meget strategisk, fortsætter han. Deres mål er at bygge en moske for hver 5 km. I Addis Abeba har de allerede 125 moskeer, de 90 af dem er bygget inden for de seneste 3-4 år. Muslimske ledere proklamerer, at Etiopien vil være muslimsk i løbet af 4 år!
– Vær opmærksom på islams planer, advarer Kebede Tefera. – Der er mange andre lande, der er åbne, hvorfor vil de lige til Europa?