Forfølgelse får kristne til at stå sammen

Evangeliske kristne har hårde vilkår i HvideruslandHviderusland begrænser religionsfriheden ved bl.a. at nægte registrering af kirker, lave reskriktioner for offentlig religionsudøvelse og afbryde kristne møder i hjemmene.Det skriver Forum18, en kristen organisation, der overvåger kristnes frihed rundt om i verden.
Presset får medlemstallet til at dale, mens sammenholdet mellem dem, der vælger at blive i kirken, styrkes.
Hviderusland blev selvstændigt i 1991, men landet har siden haft et kommunistisk domineret styre. Præsidenten Aleksander Lukashenka har vide magtbeføjelser, og mange vestlige iagttagere finder de demokratiske forhold i landet tvivlsomme. Præsident Aleksander Lukashenka siger, at det er vigtigt at styrke statens ideologi for at holde enhver tænkelig ”infektion” væk.
Regimet har valgt den russisk-ortodokse kirke, som 80 % af befolkningen er medlemmer af, som sin statsreligion. Den russisk-ortodokse kirkes rang foran øvrige retninger blev sikret ved religionsloven fra 2002 og efter en samarbejdsaftale mellem kirken og staten i juni 2003. Fra officiel side siges, at kirke og stat vil kæmpe sammen mod ny-kultiske doktriner og pseudo-religiøse strukturer. Ortodokse kilder siger dog, at religionsloven ikke er lavet for at give den ortodokse kirke fordele, men at de blot „venter på den dag, hvor de kan undertrykke alle.”
Evangelisk enhed
Boris Chernoglaz, der er evangelisk præst i Hviderusland, skriver til World Evange-lical Alliance:
– Presset på de protestantiske kristne har ledt til et medlemsfald i mange kirker. Man-ge protestantiske kirker har problemer med at leje bygninger til gudstjenester og med tilladelse til at bygge egne kirker. Det er de ansatte i den offentlige administration, der skaber disse forhindringer.
– Sager med chikanering og forfølgelse af troende i uddan-nelsesinstitutioner og arbejdspladser er almindelige.
– I juni 2003 blev Alexander Sakovitch, der er formand for Full Gospel kirkerne i Hviderusland udsat for et terrorangreb fra ukendte gerningsmænd. Formålet med angrebet var at skræmme kirken, og flere protestantiske kristne er blevet grebet af frygt og har forladt landet.
– Men priset være Gud, disse forfølgelser har også forenet de evangeliske kirker og fået dem til at stå sammen i tro og bøn.