Missionær ny folketingskandidat

Kristendemokraterne i Juelsmindekredsen har valgt ny folketingskandidat. Det er den 59-årige Bjarne Nederby Jessen, der har været medlem af partiet siden dets start og i en årrække var folketingskandidat i Koldingkredsen, hvor han ved to folketingsvalg var tæt på at blive valgt.
Bjarne Nederby Jessen trak sig i sin tid som kandidat i Koldingkredsen, fordi han og hans kone rejste til Ilulissat i Grønland, hvor Bjarne nu i 12 ½ år har været klubleder i et kristent, socialt arbejde blandt børn og unge, samtidig med at han var frikirkepræst. Sammen med hans kone, Kerstin, er han udsendt af Det Danske Missionsforbund.
Med udgangen af maj 2004 stopper han tjenesten i Ilulissat og flytter i begyndelsen af juli tilbage til Frederiksværk.
Bjarne Nederby Jessen har gennem årene haft mange tillidsposter i partiet. Han har bl.a. været amts-formand i Frederiksborg Amt, medlem af hovedstyrelsen og forretningsudvalget og formand for partiets uddannelsesudvalg. Han var en af tre formandskandidater, da Jens Møller stoppede som landsformand og har været partiets repræsentant i Krogerup Højskoles repræsentantskab og i Statens Kunstfonds repræsentantskab.
Bjarne Nederby Jessen har før tiden i Grønland arbejdet som lærer, skolebibliotekar og skolebibliotekskonsulent. Når han nu vender tilbage til Danmark, er det bl.a. for sammen med partifællerne i Juelsmindekredsen og resten af Vejle Amt at arbejde for at partiet igen skal have et folketingsmedlem i Vejle Amt.

Mærkesager

Bjarne Nederby Jessen er bredt funderet i de politiske emneområder, men har også sine mærkesager: Familiepolitikken, hvor han lægger vægt på, der skabes større mulighed for mere tid til børnefamilierne til at være familie; hele spektret af socialpolitikken, men ikke mindst arbejdet for at hjælpe alkoholikere og narkomaner ud af deres misbrug; uddannelsespolitikken, hvor han vil arbejde for helhedsskolen og ikke heltidsskolen, ligesom han vil kæmpe for at bevare 10. klasserne i folkeskolen og på efterskolerne, og modsat den nuværende undervisningsminister finder han det vigtigt, at et højskoleophold giver point, når man søger ind på videregående uddannelse; milljøpolitikken, hvor han mener, det er vigtigt, at vi som samfund omgås og forvalter vores ressourcer på en sådan måde, at der også bliver noget for eftertiden at forvalte og ulandspolitikken.
Så længe Bjarne Nederby Jessen endnu bor i Grønland, vil kredsen ikke se meget til sin nye folketingskandidat. Men når han til juli flytter tilbage til Danmark, vil han være til rådighed til et månedligt møde forskellige steder i Vejle Amt.