Østerlændinge nås gennem drømme

Den iranskfødte præst Massoud Fouroozandeh
er perser ligesom de vise mænd fra Østerland. Han er opvokset med islam, men konverterede for 7 år siden til kristendommen. I dag er han præst for den farsitalende menighed „Church of Love“ i Pinsekirken i Odense, mens han studerer teologi i Århus.Du er fra ”Østerland” ligesom vismændene. Giver det dig et specielt forhold til teksten her?
– Jeg synes, det er utrolig spændende, at Persien, det nuværende Iran, omtales positivt i Bibelen. Det er den persiske konge Kyros, der giver jøderne lov til at rejse hjem fra eksilet, og i Jer. 49,38 nævnes, at en konge skal fremstå i Persien.
– Også her i Matt. 2 ser vi, at det gamle Persien spiller en stor rolle for verdens frelser. Det er noget, jeg er stolt af, fordi jeg selv kommer derfra.

Hvordan vidste vismændene, at Jesus var blevet født?
– Vismændene var veluddannede mænd, der arbejdede for kongen i Persien. Samtidig var der også på det tidspunkt jøder, der levede i det gamle Persien. Fra dem havde de vise mænd hørt om verdens frelser, der skulle komme. Desuden regnede de på stjernerne. Det, vismændene udførte, var matematiske beregninger, ikke hekseri. De var astronomer, ikke astrologer. Det er ok at studere stjernerne, men ikke horoskoperne.

Er der noget symbolsk i de gaver, vismændene giver?
– Guld var normalt gaven til en konge, røgelse var noget ypperstepræsten brugte i templet, og myrra var en salve, de brugte til balsamering af de døde. Gaverne signalerer, hvem Jesus er, og hvad han skulle. Han er konge og ypperstepræst, og han skulle dø som verdens frelser.
– Det er også sjovt at lægge mærke til, at der er tre grupper personer i teksten: De vise mænd, de skriftkloge og Herodes. Den måde, de tre grupper reagerer på, har et budskab til os. Selv om vismændene ikke vidste så meget som de skriftkloge, var de tørstige og søgende. De kom endda med gaver og gik på knæ for Jesus. De skriftkloge vidste det hele fra Gamle Testamente, og alligevel forholdt de sig neutrale og passive. Herodes’ natur var at slå folk ihjel, også hans egen familie, hvis han troede, de ville tage kongemagten fra ham.
– Jeg ser det samme i det arbejde, jeg står i. Jeg møder masser af folk fra Mellemøsten, der er tørstige og søgende efter sandheden om Jesus.

De vise mænd bliver advaret gennem en drøm. Taler Gud også til mennesker på den måde i dag?
– Uha, ja! 90% af de nydanskere, der er kommet til tro, fortæller i deres vidnesbyrd, at Gud på et eller andet tidspunkt har åbenbaret sig for dem i en drøm.

Er det muligt at blive ledt til Jesus gennem islam?
– Ja, hvis Koranen fortolkes rigtigt. Koranen viser indirekte og ubevidst mod Jesus. Koranen beskriver Jesus som Guds Ord, mens Muhamed beskrives som Guds profet. At Jesus er Guds Ord, er det samme, som når Bibelen siger, at Jesus er Guds søn – født af Gud. Et ord er noget, der kommer indefra og ud. På samme måde kommer Jesus inde fra Gud. Han er en del af Gud.

Kan kristendom og islam forenes?
– Nej. Jeg tror ikke på, at Gud skifter karakter på de 600 år, der går fra Jesus til Muhamed. Gud åbenbarer sig ikke på ny 600 år senere.
– Jeg har et billede på dette: Hvis jeg skal vise dig, hvem jeg er, og først sender dig et billede af min fod, så mine knæ, mine fingre osv., så har du ikke lært mig at kende, men du har set en del af mig. Når jeg så sender dig et billede af mit ansigt, ved du, hvem jeg er.
– På samme måde er det med Gud: I Gamle Testamente viser Gud lidt efter lidt sig selv gennem Moses og de andre profeter. I Ny Testamente er Jesus Guds ansigt, Kol. 1,15: Han er den usynlige Guds billede. Jesus, der er kærlighed, er Guds ansigt og viser, hvem Gud er. Gud har i Jesus åbenbaret sig helt. Der er ikke brug for et nyt billede i islam. Det billede islam giver, er ikke det billede, vi får i kristendommen.
– Islam, buddhisme og kristendom er ikke det samme. Der er for mange uoverensstemmelser.