Slip de minder, der binder

Efter seksuel synd må du gøre dig fri af de tanker, der gør dig til slave af din fortidDer er håb for dig!
Du husker det tydeligt. Alt for tydeligt.
Selv om den situation eller det menneske ikke længere er en del af dit liv – betyder det ikke nødvendigvis, at du er fri.
Udenpå er du kommet videre og har tilsyneladende lagt det bag dig – men indeni kan du være slave af din fortid.
Fordi du er „hjemsøgt” af de minder, som binder.

Camilla Eriksen kommer i Københans Bibeltrænings Center og er leder af „Woman at the well ministry“, en tjeneste, som tilbyder hjælp – primært igennem samtale og forbøn – for kvinder, som har haft seksuelle forhold før- eller udenfor ægteskabet. mail@woman-at-the-well.dk

Af Camilla Eriksen

Hvis det er dig, så er der håb. Uanset hvor håbløst det føles.
Jeg kender kun alt for godt til ulykkelige tanker, som kan gribe dybt ind i vores sjæl. Så jeg ved, hvad jeg taler om.
Og hvis Gud kan sætte mig fri – så kan han også sætte dig fri!

Vil du være fri?

Det første, du må gøre dig klart er, at Gud gør dig ikke fri, hvis du ikke selv virkelig ønsker at blive fri.
Der kan være visse fordele ved at være i „fængsel”. Der er en vis tryghed (om end forbundet med smerte) ved at holde fast i minder.
Så længe du er i dit „fængsel”, kan du pleje omgang med minderne – og det er måske alt, du har lige nu, som føles meningsfyldt.
Hvis alt andet føles tomt og ligegyldigt, så har sorg og smerte fået så godt tag i dig, at en del af dig IKKE ønsker at blive fri.
Men før du er villig og parat til at give slip i minderne – giver de ikke slip på dig!
Du kan ikke være bundet og fri på én gang.
Beslut dig for, hvad du virkelig ønsker og bed Gud om hjælp.
Dette er første skridt.
Det næste skridt er:

Omvendelse

Omvendelse betyder at vende om 180 grader og begynde at gå den modsatte vej.
At beslutte sig for at lægge det bag os, som ikke er Guds vilje for vores liv.
Det er at erkende, at vi har begået synd og ikke komme med flere undskyldninger for stadig at holde fast i det forkerte.
Vi bliver simpelthen nødt til at bøje vore knæ for Gud og beslutte os for at gøre Hans Ord til den endelige autoritet for de livsvalg, vi træffer.
Vi kan ikke være kristne på deltid. Det er alt eller intet.
Og vores kærlighedsliv og seksualitet er ingen undtagelse fra denne regel.
Selv om vi lever lige midt i en kultur, der konstant „prædiker” et andet budskab!

Renselse

Når du er nået dertil, hvor du har omvendt dig og har ydmyget dig under Ordet, er det næste, du må gøre, at bede Gud konkret rense dig for enhver påvirkning af din ånd, sjæl og krop.
Seksuel synd er en gennemgribende form for synd, fordi den besmitter BÅDE krop, sjæl og ånd.
Hvis du ikke mener, du kan finde ud i friheden på egen hånd – så søg hjælp.
Bed Gud lede dig til et menneske, som kan bede for dig og sammen med dig.
Et menneske, som lever tæt med Gud og kender bønnens kraft.

Et fejet og prydet hjem

Når du er blevet fri – skal du vide, at det i starten ikke nødvendigvis er let at vedblive at være fri.
Det kræver en bevidst indsats. For Satan vil forsøge at trække dig med ned igen.
Læs Matt. kap. 12, vers 43-45:
Da siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér.
Derfor må du NU med det samme begynde at fylde dig med Guds Ord og med alt, hvad der bygger dig op og bringer dig nærmere Gud.
Gør som Fil. kap. 4, vers 8 siger:
I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.
Åbn vinduerne til din sjæl op og lad lyset strømme ind.
Luk op for lovsang, forkyndelse og et positivt fællesskab med andre kristne.
Det er vigtigt at bryde ud af isolation og ensomhed.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ransag din livsstil

Fremover må du være opmærksom på følgende:

1. Hvad du ser
2. Hvad du lytter til
3. Hvem du er sammen med.

For mit eget vedkommende betød det et farvel til verdslig musik. Hvorfor?
Fordi verdens kærlighedssange er fyldt med budskaber, der kalder på minder af ulykkelig kærlighed eller på kærlighed, som ikke er på linie med Bibelen’s budskab om kærlighed.
Hver gang, du lytter til sådan en sang, lader du dit sind påvirke.
Hvis du ydermere synger sådan en sang, bekender du ordene ind over dit eget liv.
Desuden har jeg „trimmet” mine TV-vaner helt ned til et minimum.
Og jeg er meget omhyggelig med, hvad jeg „tillader” mine øjne at se.
Steve Hill har engang sagt om en rettesnor for film og musik i vores liv som kristne:
„Hvis du ikke kan se det og lytte til det i kirken, så kan du heller ikke hjemme i privaten. Så vælg det fra. Få synden ud af dit liv!”
Søg Gud for, hvad der er nødvendigt og godt for dig og dit liv.
Det er ikke nødvendigvis det samme som for mig, da din baggrund og historie er anderledes end min.
Måske har du brug for at se din omgangskreds efter i sømmene.
Hvor og med hvem tilbringer du din fritid?
Lytter du til råd fra mennesker, som ikke er personligt kristne og har Guds Ånd?
Husk på Salme 1 kapitel 1, vers 1:
Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Åndelig krigsførsel

Er det virkelig nødvendigt at bringe en så dramatisk vending på banen, når vi taler om at gøre os fri af tanker og minder.
Ja, det er det.
Satan forsøger konstant at påvirke vores sind, og han lader os ikke i fred uden kamp.
En dag, da jeg sad og var trist, gik mine tanker på afveje.
Og før jeg vidste af det, havde den ene tanke taget den anden, og jeg var dybt inde i tanker og følelser (som jo følger i kølvandet på hinanden) af savn, forkastelse og depression.
Pludselig så jeg for mit indre øje ligesom et stort sværd, der kom ned fra oven og huggede tankebygningerne midt over.
Helligånden mindede mig om, at kun ved Åndens sværd, der er Guds Ord, kan vi som hans børn komme ud i frihed. (se Ef. kap. 6, vers 17)
Gud sagde til mig, at det er på tide, vi rejser os og siger:
NEJ! Ikke mere! Det er SLUT!
Vi må beslutte os for at sige klart og tydeligt fra i den åndelige verden.
2. Kor. kap. 10, vers 4-6:
Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret.
Fra nu af hver gang, de tanker som ikke er fra Gud, forsøger at trække dig ned og gøre dig deprimeret eller holde dig fast i destruktive følelser, så fortæl djævelen, at du har en ny dagsorden!
Sig NEJ i Jesu Navn!!
Sig det højt og byd tankerne at forlade dig.
Hvis du er konsekvent, vil de forekomme mindre og mindre – indtil du pludselig vil opdage: Ups, jeg har ikke tænkt på det hele dagen.
Gør Fil. kap 3, vers 13 til din egen bekendelse og livsstil:
Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude.
Gør det i Jesu navn, ved hans kraft og gør det fuldt ud.
Gå hele vejen UD af din fortid!
Drag nærmere Jesus end nogensinde før.
Også du kan blive FRI for de minder, der binder!