Selv om campingpladsen er bygget på sand, er fundamentet solidt

Johannes Knudsen er lejrchef på Gammelbro Camping ved Årøsund nær HaderslevJohannes Knudsen overtog i 1976 pladsen efter sin far, der etablerede den i 1958. Siden da er pladsen vokset til 15 hektar med alle mulige moderne faciliteter, bl.a. bådeplads, hoppepude, legehal, tennisbane og svømmehal. Hvad er fundamentet i dit liv?
Det er troen på, at vi har en fremtid i troen på Jesus. Vi er sat her på jorden for at have en opgave, en plads, som Gud har tiltænkt den enkelte.
Min opgave er at drive campingplads og at leve som en kristen. At være imødekommende og være der for at hjælpe mennesker.
Troen på Gud skal ikke kun afspejles i vore ord. Vore liv skal blive, som Gud har skabt os til at være. Vi skal være fyldt af kærlighed og respekt, og vi må indse, at det ikke går uden livsforbindelse med Jesus.

Har du altid haft denne tro?
Troen er ikke statisk. Det at leve med Gud er noget, der vokser livet igennem. Vi erfarer hele tiden, mens vi lever.
I mit liv var der et vendepunkt, hvor det lige pludselig blev vigtigt for mig at komme på bibelskole. Vi kan alle komme i nød – og så er det vigtigt, hvor man søger hjælp. Jeg er lykkelig for, at jeg søgte til Jesus.

Hvorfor driver du campingplads?
Det er mit job, min opgave.
Vi siger tak for, at det har formet sig positivt. Så længe jeg skal drive campingplads, er det det, jeg skal.
Vi skal også passe på, at vi ikke bliver bundet. Når vi har fået en opgave af Gud, så må vi også være åbne for, om vi skal noget andet.

Hvilke principper bygger du campingpladsen på?
Jeg har ikke nogen skematiske principper. Livet udvikler sig hele tiden, det er ikke til at forudse. Det er vigtigt, at vi løser de ting, vi står i, på den rigtige måde.
Når folk på pladsen spørger efter konkrete ordensregler, er mit svar „opfør jer ordentligt“. Det handler om at have kærlighed og respekt for hinanden.
Hvis der så opstår konflikter, så får vi dem løst. Når vi møder folk med åbenhed og ærlighed, kan de næsten altid se det rimelige i det.

Er det et princip for dig at holde jeres priser på et fornuftigt niveau?
Jeg har længe haft den holdning: „Hvorfor gøre det dyrere end højst nødvendigt?“ Men samtidig er der i dag også hele tiden krav om nye investeringer, hvis vi vil være med.
Folk kræver mere og mere, så hvis vi vil overleve i campingbranchen, må vi hele tiden forbedre forholdene og følge med.
Men ellers laver vi ikke nye tiltag ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, men ud fra de behov, der er.

Gør I noget for at fortælle jeres gæster om Jesus?
Hvert år kommer Indre Missions cafébus her i 10 dage, hvilket vi er glade for. Det tegner et billede af, hvad vi står for her. Når cafébussen er her, arrangerer de sammen med Friluftsmissionen legestue, børnemøder, andagt, gudstjeneste mm. ud fra et telt på legepladsen og snakker med de unge på stranden til langt ud på natten. De griber det an på en rigtig god måde.
I dag er der en søgen blandt større børn og unge – de vil høre om Jesus. Sidste år oplevede vi, at en af de unge gæster bare måtte ud i mødeteltet hver aften.
Men samtidig må vi erkende, at det generelt er svært at samle campisterne til f.eks. andagter.

Det er ikke noget, folk tager afstand fra?
I de 10 år, cafébussen har været her, har der kun været 3-4 klager fra folk, der følte sig bondefanget af at være lokket til teltet af en lyseblå kanin. Men det er jo en offentlig campingplads, og folk kan vælge det, som de har lyst til.

Satser I specielt på kristne gæster?
Nogen kommer der selvfølgelig, pladsen er jo åben for alle, men det er jo ikke en kristen campingplads i den forstand. Hvad er i grunden en kristen campingplads?
Det er ikke noget, vi spekulerer i. Det er vigtigt for alle mennesker at lære Jesus at kende. Når vores gæster ved, vi er kristne, så må vi også leve efter det, være reelle, handle med kærlighed og respekt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Lignelsen om huset på klippen og huset på sand

Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!
Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«
Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.