Inge og Hans Berntsen be’r for syge på Bornholm

Inge og Hans Berntsen beder om helbredelse for syge på Bornholm fredag den 30. og lørdag den 31. januar i Baptistkirken.

Hans Berntsen har sammen med fru Inge været redskab til, at mange mennesker er blevet raske ved tro på Jesus Kristus

»Den joviale mirakelmager fra det nordjyske«, som Vejle Amts Folkeblad for nylig beskrev Hans Berntsen, oplevede selv et mirakel i en trafikulykke. Volvo-direktøren, som han via sin stilling også bliver kaldt, rejser nu – næsten altid sammen med hustruen Inge – landet tyndt for at fortælle om Gud og bede for syge.
Generelt kommer der mange til møderne, der typisk bliver holdt i frikirker, og vidnesbyrdene om, at mennesker er blevet helbredt ved bøn under møderne, er mange.

Mission Danmark

Ægteparret Berntsen har dannet en organisation, en vækkelsesbevægelse, som de selv betegner det. Den hedder Mission Danmark.
Mission Danmarks formål er ifølge organisationen at holde møder over hele Danmark, hvor budskabet om Guds kærlighed og evangeliets kraft til lægedom og ny livskvalitet forkyndes og praktiseres gennem personlig forbøn.
Og det med »hele« Danmark tages meget bogstaveligt.
I 2002 var ægteparret i Grønland til en mødekampagne. Her blev mange helbredt, blinde fik deres syn igen og døve kom til at høre.
– Jeg har set helbredelse for alle slags sygdomme – og jeg véd, at Gud kan helbrede alt, siger Hans Berntsen.
Grønland oplever nærmest en vækkelse efter besøget.
Ægteparret har også været på missionsrejse i Ukraine, og har flere gange været rejseledere i Israel.

Gud gør stadig underværker, siger Baptistkirkens præst, Lone Møller-Hansen
Stadig underværker

– Gud er langt mere mægtig, end vi med vores fattige evner kan forstå. Jesus helbredte mange mennesker, mens han gik på jorden, og han gav sine disciple besked på at fortsætte med den tjeneste, siger Baptistkirkens præst, Lone Møller-Hansen.
– I mange år har vi ment, at det hørte aposteltiden til. Imidlertid har vi indset, at Jesus stadig udruster os til at bede for syge. Vi beder hver søndag i kirken og vores forbønsteam tager også gerne ud og besøger syge og lægger hænderne på dem og beder for deres helbredelse.
Nogle bliver faktisk helbredt på uforståelig vis, og vi kan blot være taknemmelige. Men vi véd også, at gaven til at formidle Guds helbredende kraft er stærkere i nogle mennesker end i andre. En af dem, der på speciel vis har fået nådegaven at bede for folk, som Gud så helbreder, er netop Hans Berntsen.

Beder i fjernsynet

Lone Møller-Hansen slutter med at fortælle:
– Ægteparret har oplevet utrolige ting, bl.a. når Hans beder i fjernsynet eller radioen, og mennesker bagefter fortæller, hvordan Gud helbredte dem samtidig.
Inge og Hans Berntsen besøger vores kirke fredag den 30. og lørdag den 31. januar, hvor Hans Berntsen vil tale, og hvor de begge vil bede for dem, der ønsker forbøn.
Bjørn Carlsen/Henri