Han kæmper for menneskerettighederne

Johan Candelin taler i Evangelisk Alliances bedeuge flere steder i landetJohan Candelin fra Finland besøger i disse dage Evangelisk Alliances bedeuge. Candelin er „goodwill“ ambassadør for Evangelisk Alliance internationalt og taler på vegne af 160 millioner kristne verden over foran regeringer og FN’s Menneskerettighedskommission.

Johan Candelin forsvarer
160 mio. kristne

I mere end 100 år har Evangelisk Alliance haft tradition for at bruge den første uge af det nye år til bøn for enhed blandt kirkerne. For tiden er der kommet fornyet fokus på at bede sammen.
Johan Candelin, der er tidligere provst i den finske lutherske kirke, er en spændende person, som i dag bruger al sin tid på at hjælpe mennesker, som lever under forfølgelse. Candelin, som også var med til at starte den finske Oase-beægelse, besøger i bedeugen Kolding, Vejle, Århus samt København, hvor han taler ved afslutningsmødet på søndag i Bethesda i København.

Evangelisk Alliance i fornyelse

I Danmark er bedeugen en tradition, som er bevaret ud over hele landet, og det er en anledning til at være sammen på tværs af kirkerne. Samtidig er der de seneste år opstået nye samarbejdsfora, hvor kirkerne i fællesskab har fået den samme inspiration fra forskellige steder i verden.
Den danske Lausanne bevægelse har de seneste 25 år været en formidler af meget af denne inspiration, som primært har handlet om verdensmission og evangelisation.
I 2003 tog Evangelisk Alliance i Danmark og den danske Lausanne bevægelse initiativ til at gå sammen for at få et fornyet syn på bønnens betydning og også i relation til mission og evangelisation.
Der er tale om et ledernetværk for inspiration til lokale menigheder og missionshuse.