Generalsekretær i IKON

Cand. theol. Sten Bonde er blevet ansat som generalsekretær i foreningen Informations- og samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet, IKON. Generalsekretærens opgave bliver at styrke foreningen ved at rekruttere og undervise nye frivillige medarbejdere. Desuden ønsker foreningen at styrke sin profil udadtil.
Stud. theol. Karen Klemmed Lorentzen er samtidig blevet ansat som administrativ medarbejder. Sten Bonde har tidligere været formand for IKON og har sidst været ansat som dialog- og sjælesorgmedarbjeder i IKON.