Boganmeldelse
Management for kristne

Klart anbefalelsesværdig og layoutmæssigt absolut indbydende bog om kristent lederskabBogen „At lede mennesker“ kan med god ret kaldes en management-bog til og af kristne.Den kommer rundt om spørgsmål som vision og målsætning, teamsamarbejde, konfliktløsning og forskellige ledelsesstile. Forfatterne gør det enkelt og godt, uden dog at tilføje noget nyt til det, som er gængs i management-litteraturen. Men for den, som ikke i forvejen er bekendt med den slags emner, er bogen et aldeles glimrende koncentrat.
Tillige er den meget praktisk skrevet, hvilket gør den let at anvende i virkelighedens verden. Og hvert kapitel suppleres af spørgsmål til personlig overvejelse, eller til gruppediskussion, hvis bogen anvendes i den sammenhæng.

Løfter den op over det almindelige

Det, som imidlertid løfter bogen op over det almindelige, og giver den en særlig berettigelse i kristent regi, er dens inddragelse af kristne værdier og eksempler.
Her understreges det tjenende lederskab og nødvendigheden af lederens personlige liv med Gud. Der advares mod fristelser og faldgruber, som ikke nævnes i verdslig management-litteratur. Og der gives plads til den særlige problemstilling, det er at have frivillige medarbejdere, som er typisk i kristent regi. Endelig inddrages bibelske eksempler og tænkte eksempler fra menigheder og missionsorgani-sationer.

Indbydende layout

Layoutmæssigt set er bogen absolut indbydende, med flittig brug af bokse med eksempler og små illustrationer, hvilket ikke er en ulempe med et lidt „tørt“ emne som dette.

Klart anbefalelses-værdig

Som eksemplerne viser, er målgruppen ikke den kristne forretningsmand, der driver en verdslig forretning, men kristne menigheder og organisationer. Uanset målgruppe er bogens største problem dog, at den sigter mod en relativt snæver niche. Men for den, som har lederansvar i kristne sammenhænge, og som ikke er fuldbefaren udi management-teorier, er bogen om ikke et „must“, så dog klart anbefalelsesværdig.

Henrik Nymann Eriksen og Sven H. Madsen:
At lede mennesker
– om kristent lederskab
191 sider • 175 kr
Credo