Nye i DBI’s styrelse

Ved årsskiftet har styrelsen i Dansk Bibel-Institut, DBI, fået to nye medlemmer.

Børge Haahr Andersen

Den ene er sognepræst Børge Haahr Andersen fra Emdrup, som i sin studietid har haft sin gang på DBI.
Den anden er civilingeniør Erik Sigh, Birkerød, som er formand for Indre Mission i Birkerød.

Erik Sigh