Ny general for Ordet & Israel

Ole Andersen bliver fra sommeren 2005 generalsekretær i organisationen „Ordet & Israel“. Sammen med en ny landssekretær, Torben Mathiesen, skal han afløse sekretærparret gennem mere end 40 år, Aase og Per Weber.Og det er en kapacitet, man har fundet til jobbet. Ikke kun fordi han har været ansat som sekretær i organisationen siden 1991, men også fordi han er teolog med særligt kendskab til Bibelens profetier og Mellemøstlige forhold. Det afsløres bl.a. i et rigt forfatterskab på området.
Allerede i 1985 bestod Ole Andersen Bifagseksamen i hebraisk sprog og litteratur ved Københavns Universitet. Fra 1985-87 var han på studieophold ved Det Hebraiske Universitet i Jerusalem, inden han blev cand.theol. ved Københavns Universitet i 1990.
Fra 1990-96 var han desuden dybt involveret i Selskab for Bibelsk Arkæologi, som medlem af bestyrelsen indtil 1993, og redaktør af arkæologitidsskriftet TEL i hele perioden.
Denne baggrund har kunnet mærkes i særdeles veldokumenterede artikler om i Ordet & Israels blad gennem årene. Her er især den israelsk-palæstinensiske konflikt sat i profetisk og historisk perspektiv.
Som generalsekretær bliver Ole Andersen den teologiske og øverst ansvarlige leder for bevægelsens arbejde, som drives dels i Danmark og dels i Israel. Visionen er kort fortalt, „at arbejde for, at den kristne menighed må få Bibelens syn på Israel, og at det jødiske folk må få Bibelens syn på Jesus Messias“. Deraf navnet Ordet & Israel.
Ole Andersen skal altså kunne mestre balancegangen mellem Det gamle Testamentes vægtlægning på et fysisk afgrænset Israel og det Ny Testamentes vægtlægning på det „åndelige Israel“, menigheden. Uden at falde i hverken den ultrazionistiske eller erstatningsteologiske grøft. Sidstnævnte går ud på, at kirken fuldstændig har overtaget alle Guds løfter til Israel.
Ole Andersen bøger om Israel viser en bibelsk, historisk og folkelig tilgang til emnet: Israel i fest – en guide til de jødiske højtider (Ordet & Israel 1988), Israel og folkene i antik, jødisk eskatologi (Arkentryk 1989) og Dødehavsrullerne. Historien om ’verdens største puslespil’ (Ordet & Israel 1994).
Hans personlige engagement herhjemme giver indsigt i kirkelige forhold, bl.a. som timelærer ved Luthersk Missionsforenings Højskole, Hillerød, siden 1991 og medlem af ældsterådet i Evangelisk-luthersk Frimenighed, Frederikssund, siden 2000.
Ole Andersen bliver boende på Sjælland i den nye stilling. Han er gift med Krista, der er pædagog, og parret har tre børn, Eva, Mikael og Rebekka.
Det er endnu ikke besluttet, hvor bevægelsens landskontor skal placeres. Ændringer og nyansættelser træder først i kraft fra sommeren 2005. Indtil da vil ledelsen af Ordet & Israel fortsat ligge i hænderne på landssekretær Per Weber.