Op og markér!

Det sker ikke så sjældent, at kristne fremstilles på en negativ måde i medierne. Nogle gange er vi selv ude om det – andre gange skyldes det negative fordomme.Vi kan selvfølgelig ryste på hovedet og tænke, at virkeligheden er en anden. F.eks. er der en masse tåbelige fordomme om folk, der er indremissionske, og det samme gælder folk, som man på en eller anden måde kan hænge ud som sekteriske. Katolikkerne er i mange år blevet svinet til med løgne, hvor vi protestanter ikke har sagt fra. Modsat bliver protestanter i mange katolske lande svinet til.
I mange år er kulturradikale sluppet alt for let fra at fremstille kristen kultur – f.eks. middelalderen – som formørket. En radikal politiker som Naser Khader slap for nylig fra at kalde mennesker, som kæmper for ufødte børns ret til et liv, for terrorister. Mage til manipulation.
For et års tid siden udgav Gyldendal en bog af Egon Claussen, hvor han svinede amerikanske kristne til ved at bruge det nu helt misvisende udtryk „fundamentalisme“.
Alt for ofte affinder vi kristne os med den slags bagtalelser, fordi vi jo véd fra Jesus selv, at det er en del af prisen for at følge i hans fodspor. Eller fordi vi ikke har mod til at sige fra. På den måde får misinformation for let spil.
Spørgsmålet er imidlertid, om ikke det var bedre, hvis vi protesterede, når det skete. Og her er det altså ikke et læserbrev eller en telefonsamtale til Udfordingen, der gavner noget, men indlæg til de almindelige aviser og klager til TV-kanaler og politikere.
I dag udsættes også jøder og muslimer for bagvaskelse, bare fordi de er anderledes, eller fordi de er religiøse. Det skal vi ikke finde os i. Vi skal forsvare hinandens ret til at være anderledes og til at tro, hvad vi vil.
Vi skal også markere os imod de perversiteter, der gang på gang spredes via TV, film, musik og blade. Vores danske kultur er efterhånden blevet noget anløben i kanten, og det er op til alle, der ønsker en bedre moral, at markere sig, så det ikke blot er skruppelløse spekulanter og perverse folk uden moral, der sætter dagsordnen.