– At Gud hører bøn, er et dagligt mirakel!

Mikael Arendt Laursen er informationskonsulent i Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Her forklarer han søndag-ens tekst om den blinde BartimæusPå søndag er det kollektdag for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Er det ikke „yt“ at holde søndagsskole?
Det er på ingen måde yt at holde søndagsskole, og det bliver det heller ikke, før Jesus kommer igen! En større undersøgelse viste for nylig, at 86% af alle kristne er blevet personligt troende inden de fyldte 15 år (ideaSpektrum 1-2/2004 s. 13). Dette er en understregning af, at vi i det kirkelige arbejde altid bør prioritere dåbsoplæringen højt, så spiren til et liv som kristen får de bedst mulige vækstbetingelser. Ud over at møde det kristne evangelium oplever børn og juniorer også et positivt fællesskab, hvor de kan være sammen med jævnaldrende uden f.eks. sportens præstationspres.

“Giv det største til de mindste – evangeliet til børnene“ er jeres slogan. Hvordan gør i rent praktisk?
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler er en organisation med rødder langt tilbage i tiden. Gennem alle disse mange år har vi på forskellig vis formidlet evangeliet om Jesus Kristus som vores frelser til børnene. I dag møder vi primært børnene gennem vores mange klubber fordelt over hele landet. Her mødes man ugentligt og hører bibelhistorier, synger og har forskellige aktiviteter. Der er naturligvis forskel på, om man kommer som 1-årig i en legestue eller som 11-årig i en juniorklub, men idéen er den samme. Børnene skal møde og opleve troen som det tætte forhold til Gud og en tryghed og ballast i dagligdagen. Som noget nyt er vi f.eks. ved at klargøre tre spændende trailere med materialer, der til sommer skal være med til at skabe fest og glæde i forbindelse med arrangementer rundt om i landet.

Disciplene fattede ikke at Jesus, deres helt, skulle lide – jfr. v. 31-34. Hvordan forklarer i evangeliets paradoks for børnene?
Når børn når en vis alder, ved de godt, at dumme handlinger bliver straffet. Hvis de ødelægger noget derhjemme i stuen, får de skældud af forældrene. Når vi møder børnene i det lokale arbejde, kan vi fortælle dem om Jesus, der tog straffen for vores fejl på sig, så vi selv kan være rene for Gud. De mange lokale ledere er gode til at formidle dette budskab. Børn er meget umiddelbare og forstår ofte ganske vanskelige trosspørgsmål mere konkret end voksne.

Den blinde Bartimæus blev helbredt, fordi han bad. Hvordan skaber I en forventning om, at Gud hører bøn hos børnene. Forventer I det mirakuløse?
At Gud hører bøn er et dagligt mirakel! Gud har ikke overladt os til os selv her på jorden, men giver os gennem bønnen en direkte kommunikationslinje til ham. Vores nye folder „Gran i håret og be’ en bøn“, som følger op på julekalenderen om Jesus og Josefine, er et aktuelt forsøg på at formidle denne virkelighed til børn og forældre. Aftenbøn er en god forudsætning for at vokse i troen og er samtidig en mulighed for barnet til at få talt om alt det, der ligger det på sinde efter en måske hektisk dag.

Bibelen taler også om åndelig blindhed. Der er brug for oplysning i bogstaveligste forstand. På hvilke områder ser du de største behov blandt børn i dag?
Mange forældre har ikke en levende kristendom med sig i bagagen og formår derfor ikke at give denne videre til deres børn. Mange børn har derfor konkret brug for at høre, hvad kristendommen er for en størrelse, og hvorfor det at tro på Jesus er vigtigt – også for dem. Børn lever i en verden, hvor der hele tiden stilles krav. Hele vejen op igennem skoleforløbet oplever de at blive målt og vejet på deres evner. Derfor vil vi gerne møde børnene med et fællesskab, hvor ingen er bedre end andre, men hvor en troværdig forkyndelse og en oprigtig glæde og entusiasme overfor arbejdet er det bærende.

Hvordan kan kristne familier gøre en forskel i deres nabolag?
Den kristne familie er det vigtigste fundament for meget kristent arbejde. Opgaven kan være forskellig for den enkelte familie, men grundlæggende er det afgørende, at vi vil være ved, at vi er kristne, og at det betyder noget for os. Det åbner op for dialog med naboer og arbejdskolleger og er et godt udgangspunkt for på et senere tidspunkt at nå lidt dybere.
Det er trygt for forældre, at deres børn færdes lokalt, hvorfor det også kan være en opgave at starte en børneklub i hjemmet, hvis der ikke findes en i byen i forvejen. Hvis blot man har lidt frimodighed og gåpåmod, kan vi hjælpe med resten!

Luk. 18, 31-43

Jesus forudsiger sin lidelse og død og opstandelse

v31 Han tog de tolv til side og sagde til dem: »Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne om Menneskesønnen, skal opfyldes: v32 Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; v33 de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå.« v34 Men de fattede ikke noget af dette; det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helbredelsen af den blinde ved Jeriko

v35 Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blind mand ved vejen og tiggede. v36 Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. v37 De fortalte ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.« v38 Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!« v39 De, som gik foran, truede ad ham for at få ham til at tie stille; men han råbte bare endnu højere: »Davids søn, forbarm dig over mig!« v40 Og Jesus stod stille og befalede, at manden skulle føres hen til ham. Da han var kommet derhen, spurgte Jesus ham: v41 »Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig?« Han svarede: »Herre, at jeg må kunne se.« v42 Og Jesus sagde til ham: »Bliv seende, din tro har frelst dig.« v43 Straks kunne han se, og han fulgte ham og priste Gud. Og hele folket så det og lovpriste Gud.