RTL: – Forsøg på at lukke privat abortmindelund er uacceptabelt

Et flertal i Naturklagenævnet har bakket Ringkøbing kommune op i deres forsøg på at få Retten til Liv til at fjerne deres mindeanlæg i Vedersø.Formålet med anlægget i Vedersø er at mindes de børn, der hver dag dræbes ved den fri abort i Danmark.
Selv om anlægget ligger på en privat grund, ejet af universitetslektor Arne Munk, har kommunen forsøgt at få det væk ved at lave en lokalplan for området.
Naturklagenævnet bakker nu kommunen op i at grunden skal ryddes.
Retten til Liv finder beslutningen uacceptabel da, „der er tale om et indgreb overfor indretninger på størrelse med et hundehus og stave halvt så store som solsikker og naboens hegn.
Landet over findes der på private grunde hundrede tusindvis af sådanne indretninger, som ingen myndighed kunne drømme om at blande sig i”, siger Retten til Liv.
Arne Munk og Retten til Liv overvejer nu, om sagen skal prøves ved retten.