Udmærket indføring i „livets afslutning“

Kristelig Lægeforening bag bog om dødskriterier, dødshjælp m.v.Boganmeldelse af Ellen Kappelgaard

Afsked med livet er udgivet af Nyt Livs Forlag i samarbejde med Kristelig Lægeforenings Etikudvalg. Samme udvalg stod også bag bogen Abortetik – aspekter og synspunkter, som kom i 2003. Det er godt, at der findes såvel forlag som skribenter, der vil være med til at udgive bøger ind i tiden om så livsvigtige emner. Denne bog er en udmærket indføring i emnet „ved livets afslutning“.

Bogen er en samling artikler om hjernedødskriteriet, organtransplantation, dødshjælp og døden skrevet af 4 forskellige forfattere, 3 læger og 1 teolog. At samle disse temaer i én bog er en styrke, fordi alle er problemstillinger, der hører livets afslutning til. Samtidig er debatten om hjernedødskriteriet og organdonation noget helt andet end debatten om at være for eller imod aktiv/passiv dødshjælp, og derfor undrer det mig som læser, at man ikke i bogen har samlet artiklerne om hvert emne for sig. Og så kunne der udmærket have været et lille afsnit om etiske overvejelser vedrørende obduktion, dvs. undersøgelse af en død mhp. dødsårsagen, fordi den debat ofte glemmes.

Hjernedød og dyreorganer

Indledningsafsnittet skrevet af Birgit Solsø beskriver klart og tydeligt lovgivningen om livsforlængende behandling og livstestamente og tager også fat på diskussionen om hospice m.v. Derefter springes direkte ind i hjernedødskriteriet med et forfriskende kritisk indspark om hjerne-dødskriteriet skrevet af Villy Vestergaard Olsen. Herefter tager Arne Bach over med et grundigt og meget detaljeret afsnit om hjernedødskriteriet, hvordan hjernedøden påvises samt om fordele og ulemper ved donation/transplantation. Det fremgår, at Arne Bach ser mange fordele ved organdonation, og „at det er i orden, når blot det er frivilligt“, men om forfatteren personligt går ind for det, står lidt og svæver. Xenotransplantation (organer fra dyr til mennesker) eller andre alternativer forbigås næsten uden at nævne det, og den stigende trafik, når det gælder salg og køb af organer, bliver slet ikke berørt. Det sidste er ellers meget aktuelt at få diskuteret fra en etisk vinkel.

Hjælp til og omkring døden

Med næste artikel, også skrevet af overlæge Arne Bach, er vi atter tilbage ved problemet om aktiv dødshjælp. Her er der nyttige udblik til udlandets praksis, men ellers er det mest gentagelser af synspunkter fra indledningsafsnittet, men det er jo ikke nødvendigvis negativt.
Sidst i bogen gennemgår Kurt Christensen eutanasi, set i forhold til menneskeværd og menneskesyn, og døden som begreb i biologisk, kulturelt, socialt, filosofisk og teologisk lys. Det er de sværeste afsnit at læse, når man har sin baggrund inden for sundhedsvæsenet, men de er meget gennemarbejdede og hjælper læseren til at få fast grund under fødderne, når det gælder at tage personlig stilling til det med dødshjælp, herunder de forskellige „slags“ dødshjælp. Desværre er der kun trukket sporadiske linjer til debatten om hjernedødskriteriet. Det ville ellers være velgørende også at få lidt mere fast grund under fødderne i den debat.
Afsnittet om døden er måske det mest nye, sat i sammenhæng med de etiske problemer ved livets afslutning, Det at give et så grundigt afsnit om døden i en bog om etiske problemer ved livets afsnit gør bogen mere komplet.

Fin lille bog

Også i det ydre er det en fin lille bog, men måske lidt for anonym i en verden, hvor en ny bog meget let drukner, fordi der kommer så mange.

Arne Bach, Villy Vestergaard Olsen, Birgit Solsø og Kurt Christensen:
Afsked med livet. Etiske overvejelser ved livets afslutning • 128 sider • 129 kr • Nyt Livs Forlag