Bedstemor og gospel på video

Tag barnet ved hånden og gå på opdagelse i Bibelen. Nyt Livs Forlag har for nylig udgivet „Bedstemor fortæller“, der er et helt nyt koncept inden for bibelundervisning for børn.„Bedstemor fortæller“ er ikke kun underholdning eller et spørgsmål om at slå tiden ihjel, men meningsfyldt fortælling i den gode, gammeldags form.

Elisabeth Ryborg er bedstemor på nye videoer

„Bedstemor fortæller“ er beregnet til, at den voksne sætter sig med barnet på skødet eller ved siden, og sammen ser og lytter de til ordene og synger med på sangene. „Bedstemor fortæller“ giver plads til eftertænksomhed og skaber grundlag for samtale med barnet.
Videoen skal ikke ses fra ende til anden, men hver video/DVD er delt op i tre temaer, så man kan stoppe efter ét tema og tale med barnet om det hørte. Hvad betyder det, at Guds ord er levende? Hvorfor skulle Jesus dø? Hvilken fest varer altid? er nogle af de spørgsmål, Bedstemor kommer ind på.
Bedstemor i skikkelse af Elisabeth Ryborg tager udgangspunkt i børns hverdag og gør bibelens indhold tilgængeligt for dem.
24 glade børn i „HIMMELSUS børnegospel“ synger sange, der underbygger Bedstemors fortælling. Koret dirigeres af Signe Walsøe og Hanne Blom Dieu.
„Bedstemor fortæller“ nr. 1 og 2 fås på video og DVD. Alle sangene fås desuden på en CD.