Vil velstands-Danmark kollapse?

Danmark er blevet en velstandsstat, men det er endnu ikke blevet en velfærdsstat.
Politikere og fagforeninger har fokuseret alt for meget på vækst – social og økonomisk vækst – og det har givet os mange fordele. Det har givet velstand, men ikke velfærd.
Nu vil regeringen, at vi skal øge forbruget yderligere. Nok er åbenbart ikke nok. Men sideløbende med regeringens opfordring, skæres der ned på u-landshjælpen og flere og flere lever i Danmark på eller under fattigdomsgrænsen. Det ses især blandt medborgere af anden etnisk oprindelse, men også blandt pensionister. Kan vi være det bekendt?
Dertil kommer, at udviklingen har ført os længere og længere væk fra de kristne værdier. Det ses i skolen, hvor kristendomsundervisningen er nedprioriteret til det uanstændige, det ses på arbejdsmarkedet, hvor sort arbejde, skattesnyd og socialt bedrag hører til dagens uorden, det ses i lovgivningen, hvor det er vigtigere at sikre en kalv i koens livmoder end et barn i et menneskes livmoder, sådan som Jens Skov fra Grindsted gør opmærksom på i sit debatindlæg den 12. februar. Han opfordrer samtidig til opslutning omkring Kristendemokraterne og til, at flere kristne går aktivt ind i politik.
Sideløbende med disse tendenser ser vi, at flere og flere børn vokser op som „projekter“, der skal lykkes fremfor at være børn, der får lov til at være børn og opleve kærlighed og varme mere end et frihjulsliv, med burgere, colaer og Fætter-BR. Samfundsudviklingen er på gale veje.
Jeg har stor sympati for Jens Skovs opfordring, men det er ikke nok. Vi har i Danmark mere end nogen siden tidligere brug for en folkelig og åndelig vækkelse, en Grundtvig og en Vilhelm Bech.
Regeringen taler om værdidebat, alt imens man fortsætter den liberal-materialistiske udvikling, der blot fører os længere og længere væk fra de værdier, samfundet har brug for.
Der er brug for at standse op. Der er brug for en radikal anderledes livsstil, en ny livsstil, der har indflydelse på vores åndelige, sociale og kulturelle liv. Derfor har vi brug for åndelige og folkelige vækkerrøster, men samtidig har vi brug for, at kristne engagerer sig i det politiske liv.
Det er vigtigt, at vi ved det kommende folketingsvalg øger antallet af bekendende kristne folketingsmedlemmer, og så er det ikke afgørende, hvilket parti de tilhører, men personligt ser jeg gerne, at denne vækst først og fremmest kommer Kristendemokraterne til gode, fordi det er det eneste parti, der har det kristne livs- og menneskesyn som grundlag.
Jeg tror, at Danmark står ved en milepæl. Enten får vi en åndelig og folkelig vækkelse, der vil føre udviklingen i en ny retning, eller også vil velstands-Danmark kollapse.
Vil du være med til at ændre udviklingen. Det handler om omvendelse: åndeligt, menneskeligt og kulturelt.

Bjarne Nederby Jessen
Qupaloraarsuk 24
3952 Ilulissat