Synspunkt
Kritisabelt forløb i sag om sex-cd

Sagen om den anstødelige seksualoplysnings cd-rom, ”Sexstarz”, som sundhedsministeren nu har tilbagekaldt, må vække dyb bekymring. Ikke alene på grund af indholdet, som fortæller de 15-16 årige om dyresex og sex med urin og afføring, men lige så meget på grund af ministerens håndtering af sagen.Få dage før de 60.000 eksemplarer af ”Sexstarz” var på vej ud til landets folkeskoler, besluttede ministeren sig for at kalde dem tilbage. Årsagen var en henvendelse fra en journalist på Indre Missions Tidende, der havde haft lejlighed til at studere et eksemplar af cd-rommen. Journalisten prøvede forgæves at få Lars Løkke Rasmussen til at forholde sig til indholdet, indtil ministeren pludselig sendte en pressemeddelelse ud, hvori han udtalte, at materialet „simpelthen overskrider grænsen for, hvad der er acceptabelt”.
I dag sidder vi så tilbage med spørgsmålet: hvordan kunne det ske? Et enigt Folketing vedtog i 2000 en aborthandlingsplan, som havde til hensigt at nedbringe antallet af aborter. Blandt andet var der afsat 250.000 kroner til oplysningsmateriale om prævention til de 15-16 årige elever i folkeskolen. Det blev til cd’en „Sexstarz“, men omkostningerne steg undervejs til en halv million kr.
Opgaven blev placeret hos Sundhedsstyrelsen og foreningen Sex og Samfund, men disse har ganske enkelt ikke gjort deres arbejde godt nok. De er gået langt ud over den opgave, de fik pålagt af Folketinget. Materialet skulle handle om forebyggelse af aborter, så vi kan få bragt det alt for høje abortantal ned. Og hvad sker der? Ikke nok med, at de to parter bruger dobbelt så mange penge, som de har fået til opgaven, de laver også et materiale med et anstødeligt og totalt forfejlet indhold.
Der må være nogle embedsmænd i Sundhedsstyrelsen, der har forholdt ministeren viden om, hvad denne cd-rom indeholdt. Og denne sag bør få konsekvenser for sundhedsministeriets fremtidige samarbejde med Sundhedsstyrelsen og foreningen Sex og Samfund. Det tangerer en skandale, at vi nu har smidt en halv million kroner ud af vinduet. Derfor har Kristendemokraterne nu kaldt sundhedsministeren i samråd for at få ham til at forklare sig.

Tove Videbæk
Kristendemokraternes sundhedsordfører