Luthersk håndsrækning til norsk pinsebevægelse

Menighedsfakultetet i Norge giver fødselshjælp til pinsekirkernes præsteseminarTro og teologi, åndelig erfaring og fornuftig viden bør gå hånd i hånd. Det stod klart i fredags, da den norske pinsebevægelse gik i samarbejde med Det Teologiske Menighedsfakultet i Oslo. Menighedsfakultetet tilbyder nu to nye kurser i „pentekostal teologi“ i samarbejde med pinsemenigheden Filadelfias Ressource- og Kompetencecenter. 50 studerende er allerede tilmeldt kurserne, der samtidig er en spæd begyndelse på et egentligt præsteseminar for den norske pinsebevægelse.

Med det ny samarbejde vil ånd og kundskab gå hånd i hånd – her et opslag fra Korsets Seier, organ for norske pinsekirker

– Vores hensigt med samarbejdet er ikke at få pinsebevægelsen til at ændre syn på de områder, vi er uenige i, siger MF-dekan Gunnar Heiene til Korsets Seier.
– Vi ønsker, at pinsevenner skal få et bevidst forhold til sin egen tradition og derved styrkes som pinsevenner.
– Det handler ikke om at nedtone den pentekostale profil, men om at arbejde akademisk med den, supplerer fakultetslektor Terje Hegertun, der har stået for oplægget til de to kurser.
Menighedsfakultetet er bibeltro lutheraneres alternativ til universiteternes mere liberale teologiuddannelse.

Betænkeligheder

Men det knager også i Menighedsfakultetets egne rækker; en professor Jan Olav Henriksen går fx ind for homofilt samliv. Derfor møder det ny samarbejde kritik fra bl.a. pinsepræsten Jan-Aage Torp:
– Pinsebevægelsen står overfor sin historisk set mest alvorlige udfordring. Menigheds-fakultetets bibelsyn er ikke, hvad det var en gang, siger han.
Lederen for Pinsebevægel-sens arbejdsgruppe for realiseringen af en egentlig præsteuddannelse, Asle Ystebø, mener ikke, der er noget at være bange for:
– Det, at vi har gode samarbejdspartnere nationalt og internationalt, hæver blot kompetencen i bevægelsen. Vi er i gang med en faglig udvikling; flere pinseprædikanter er i gang med doktorgrader.
Der er ikke akademisk tradition i Pinsebevægelsen. Derfor har man måttet hente faglitteratur fra udlandet. Sammen med klassisk stof og nyere kildetekster fra norske pinseprædikanter vil det udgøre grundlaget for uddannelsen.