Hvad er dit billede af Gud?

Gudsbilledet er under angreb i disse år. Først blev vi præsenteret for et udflydende gudsbegreb gennem New Age, sidst udfordres vi af islams autoritære gudsbegreb. Men hvordan er den kristne Gud?
Jesus siger i Johannes 14,1-2: Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger…
Er der noget, der kan forfærde og skabe angst hos os, så er det et forkert gudsbillede. Både den ene yderlighed, som vi kender gennem hinduistiske strømninger, der i den vestlige verden går under fællesbetegnelsen New Age, hvor Gud er i alt, og alle kan blive Gud, hvis de når den rette erkendelse. Og den anden yderlighed, som vi møder i islam, hvor Gud fører en tilbagetrukket tilværelse og kun kommunikerer gennem dekreter, hvor der ikke levnes megen plads til barmhjertighed og tilgivelse.
I fremtiden vil vi desuden blive mere og mere gennemsyret af den gudløse religion, buddhismen, der slet ikke har noget gudsbegreb, men som rummer en masse teknikker til at undgå karma, det uendelige genfødelseshjul, og opnå en højere erkendelse.
Men gudløshed vil ikke fjerne den dybtliggende angst fra menneskets hjerte – det kan kun det rette gudsbillede. Jesus siger: „Tro på Gud og tro på mig!“ Dvs. tro på den Gud, som har åbenbaret sig gennem Bibelens skrifter for jøderne i Det gamle Testamente og gennem Jesus i Det nye Testamente. Er du i tvivl om, hvordan Gud er, så se på Jesus! Og hvad viser Jesus, at Gud er? At Han er Faderen! „I min Faders hus er mange boliger!“
Han er en Fader, der er forbundet med sine børn med slægtsbånd. Han er en Fader, der ikke kan lade være med at have omsorg for sine børn. Han er en Fader, der har planlagt børnenes fremtid – der er en bolig, et slot (står der i en engelsk oversættelse) til hver enkelt af os. Han er en Fader hvis højeste ønske er, at vi skal være hos ham – altid.