Islamiske ekstremister opererer også i Danmark

Terrorkatastrofen i Madrid er det første store islamiske terrorangreb i Europa i nyere tid.
Ny bog afslører de ideer om islamisk styre, love, straffemetoder og hellig krig, som også dyrkes af islamiske ekstremistbevægelser herhjemme I Europa ligger vi, som vi har redt. Det er det indtryk, man sidder tilbage med efter at have læst sognepræst Rolf Slot-Henriksens seneste bog „Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark“.

Rolf Slot-Henriksens bog kan muligvis forebygge islamisk terrorisme herhjemme

Europæiske landes lovgivning og sikkerhedsforanstaltninger er slet ikke gearet til en så udemokratisk filosofi og militant fremgangsmåde, som præger de yderligtgående muslimer. Bogens anliggende er at påvise, at disse også opererer i Danmark.
Udover de efterhånden velkendte ideer om kalifatet, den islamiske stat, sharia, den islamiske lov, og undertrykkende tendenser kommer der også overraskende nyt frem i bogen, fx at EU i forbindelse med løsning af oliekrisen i 1970’erne lovede arabiske lande at importere islamisk arbejdskraft, sikre et fødselsoverskud gennem familie-sammenføring og informere om islamisk religion, kultur og sprog til gengæld for regelmæssige og prisstabile olieleverancer.

Censur og nydigtning af salmer

Nyt er det også, at materialer til muslimske friskoler herhjemme stammer fra den velkoordinerede skolekoncern AICP, en forkortelse for „selskabet til fremme af velgørende formål“ med base i Libanon. AICP styrer 400 skoler over hele verden. En dansk afdeling blev startet i 1995, og dens leder udtaler ifølge bogen: „Danskere er vantro. Det ville være godt, hvis Danmark blev et muslimsk samfund“.
Slot-Henriksen påviser også censur i de danske skolebøger, som benyttes i muslimske friskoler. Ord med henvisning til kristendommen streges ganske enkelt ud. Og danske sange og salmer laves om, så de passer til islam. Helt grotesk bliver det i en omdigtning af H.C. Andersens „Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger en moské så smukt“!

Imamer ikke så moderate alligevel

Bogen er den første af sin art herhjemme og gennemgår de fleste større muslimske ekstremistbevægelser og fraktioner, som hverver medlemmer i Danmark. Over 25 bevægelser med varierende indflydelse nævnes i bogen – se faktaboks. Desværre kommer Slot-Henriksen ikke helt omkring de enkelte bevægelser. Kun nogle få forsynes med antal medlemmer, det lykkes kun delvis at få navne på bevægelsernes ledere og adresser på hovedkontorer. Men oplysningerne er guld værd, ikke mindst når de bliver konkrete, som når „moderate“ imamer og muslimske politikere afsløres med ekstreme synspunkter. Fx at imam Abdul Wahid Petersen, formand for Muslimernes Landsorganisation, der ofte bruges af medier og politikere som kontaktpunkt til muslimske indvandrere, udtaler sig positivt om drab af frafaldne. Og at imam Fatih Alev fra samme organisation ikke vil fordømme stening af kvinder som straffemetode for hor. En vigtig oplysning er også, at Mona Sheikh fra Centrumdemokraterne er leder af en kvindelig ungdomsorganisation under bevægelsen Minhaj-ul-Quran, der mener alle lande bør underlægges islamisk lov, om nødvendigt med magt.

Diktatur, vold og magt

Rolf Slot-Henriksen, der har en lang række bøger om islam bag sig, definerer „ekstremist-
bevægelse“ som en bevægelse, der har mindst tre af følgende kendetegn:
1. Organisationen arbejder for oprettelsen af en islamisk teokratisk stat, det såkaldte kalifat.
2. Bevægelsen ønsker et islamisk samfundssystem, der er inddelt som en lagkage i lag, hvor de muslimske mænd har alle rettigheder, muslimske kvinder færre, medens såkaldte vantros rettigheder er yderst begrænsede.
3. Organisationen ønsker at indføre islamisk lov (sharia), eller væsentlige dele deraf, samtidig med, at den forkaster grundloven og væsentlige dele af dansk lovgivning.
4. Organisationen arbejder for at inddele befolkning og dyr i såkaldt ,,rene“ og såkaldt ,,urene“, hvor de urene diskrimineres i forhold til de rene.
5. Organisationen har i deres statutter idéer om en voldelig islamisk verdensrevolution.
6. Bevægelsen arbejder med begrebet hellig krig forstået som vold mod anderledes tænkende.
7. Bevægelsen har antisemitiske paroler eller skrifter.
8. Bevægelsen udfører, støtter, eller argumenterer for vold.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ikke helt fordøjet

Det er tydeligt, at sognepræsten i Bredballe ved Vejle besidder stor viden om emnet. Han har tidligere udgivet en lang række bøger om bl.a. muslimske renhedsforskrifter, deres tilblivelse og funktion „Ren, uren — tilladt – forbudt“; dernæst en bog om begrebet „Jihad“ med titlen „Hellig krig — terror eller kolonisering“ og sidst den første Korankommentar på dansk nogensinde.
Med sin store indsigt i islams væsen tager han desværre for givet, at læserne ved, hvad de forskellige islamiske begreber dækker. Han går samtidig let hen over islams nyere historie. Islams 4 læreskoler nævnes uden uddybning. Samtidig bliver andre detaljer gentaget op til flere gange, hvilket kunne tyde på, at bogen er et sammenkog af artikler.
Alligevel er „Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark“ med bogens afsløringer et yderst vigtigt instrument i forebyggelse af islamisk terror herhjemme. Oplysning åbner mulighed for handling. Hvem vidste fx, at der findes noget, der hedder „Københavns Krigsakademi“? Her har muslimske unge kunnet modtage kamptræning med stokke, knive og skydevåben siden 1995.
I Danmark, altså.
„Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark“ er på 128 sider og udkommer tirsdag den 4.maj på forlaget Rafael.

I Østen stiger solen op

– i islamisk udgave:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mel.: C.E.F.Weyse
Tekst: Aminah Echammari

Vi hilser dig, oh Herre Gud,
På dig hver muslim tror.
Muhammed er Dit sendebud,
Du i os alle bor.

Vi bøjer os i bøn til Gud,
Fra gry til sol går ned.
Vi følger alle Herrens bud,
Han giver os Sin fredag

I Ramadanen faster vi,
Fornægter overflod.
I Skæbnenatten våger vi
Og mindes Herrens bog.


Artiklen fortsætter efter annoncen: