Kamp for de kristne værdier

Jeg har engageret mig i politik, fordi jeg brænder for, at det kristne livs- og menneskesyn skal gennemsyre de politiske beslutninger. Alt for ofte ser vi, at det er hensynet til penge, effektivitet og menneskers ønske om at være herre over liv og død, der styrer. Alt for ofte bliver etikken glemt og politik kommer i stedet for til at handle om at have og fastholde magten koste hvad det vil.
Politik er en hård branche, hvor kravene er store, og hvor bagtalelse og personlige angreb er en del af hverdagen. Jeg har aldrig påstået at være fejlfri, der er naturligvis løbende ting, som jeg kunne/burde have gjort anderledes.
Der skal ikke være den mindste tvivl om, at mit ønske er at styrke den politiske kamp for de kristne værdier, og hvis der er nogen, som sidder med denne tvivl blandt Udfordringens læsere er I altid velkommen til at kontakte mig, så vi kan få en snak. Jeg er grundlæggende af den opfattelse, at Kristeligt Folkepartis/Kristendemokraternes politik har større opbakning i befolkningen, end vores valgresultater de seneste år har vist. Vi skal ikke lave om på vores politik for at gøre os tiltrækkende for vælgerne, men vi skal blive bedre til at få vores synspunkter frem i den offentlige debat. Jeg vil opfordre Hans Kristian Neerskov og andre som har sympati for Kristendemokraternes politik om at hjælpe os i kampen for at få vores synspunkter frem i den offentlige debat og give partiet styrke til at få vores politik igennem. Lad os ikke fortabe os i bagateller, når der står menneskeliv på spil! Lad os sammen kæmpe for ægteskabernes bevarelse, familiernes trivsel, børns rettigheder – både de ufødte og de fødte børn, at alle kan spise sig mætte, et øget kendskab til kristendom og historie, bedre vilkår for de svage grupper i vores samfund og bedre forhold for de frivillige organisationer.
Vi lever i et samfund, hvor vi har skruet arbejdslivet op i et så højt tempo, at mange har svært ved at følge med og finde tid og overskud til andre mennesker. Et samfund, hvor der i den grad fokuseres på de materielle behov – jagten på penge narrer os til at glemme de virkelige værdier. Jeg håber og tror på, at Kristendemokraterne efter næste valg kan komme i en nøgleposition, der kan give os den nødvendige styrke til at få sat solide fingeraftryk på den første politik.

Marianne Karlsmose
formand for Kristendemokraterne
Frøstrupvej 120
6830 Nr. Nebel.