Nye med i tværkulturel uddannelse

Indre Mission, Kristeligt Forbund for Studerende og den færøske Heimamission er blevet optaget som associerede medlemmer i tilknytning til TKM-samarbejdet, der er et uddannelsestilbud til personer, som ønsker at dygtiggøre sig til en kristen tværkulturel tjeneste i Danmark eller udlandet. De nye associerede medlemmer vil sammen med de faste medlemmer være med til at præge den løbende udvikling af TKM-uddannelsen, idet de én gang om året deltager i et såkaldt TKM-forum. Mødet skal være et inspirerende forum, hvor ideer kan luftes, og hvor de associerede medlemmer kan give de faste medlemmer vigtige inputs om, hvordan uddannelsen tilrettelægges bedst for at appellere til potentielle ansøgere i organisationernes bagland.
De faste medlemmer, som har ansvaret for TKM-uddannelsen, er Dansk Bibel-Institut, Dansk Ethioper Mission, Evangelisk Luthersk Missionsforening, Luthersk Missionsforening og LMs Missionsskole.