Spændende roman om religionskrig i 1600-tallets Skotland

Farer på bjerget er en ny junior-/ungdoms-roman, der også kan læses af voksneÅrene 1684 og 1685 blev kaldt „slagteårene“ i Skotland. Nationen var inde i store forandringer, og der var krig mellem kongen og kirken på den ene side og „pagtsfolket“, de bibeltro kristne, på den anden side.Pagtsfolket måtte holde hemmelige gudstjenester. Mange flyttede ud i skovene og bjergene og boede der. Det gjaldt også for de tre søskende Margaret, Agnes og Thomas. De var teenagere og havde valgt at følge pagtsfolket, mens forældrene holdt fast ved kirken.
Vi følger de tre søskende i deres farefulde liv, men trods farerne holder de fast ved deres tro og nægter at underskrive en troskabsed til kongen. Dagligt opsøger soldater de hjem, hvor man følger pagtsfolket. Mange bliver taget til fange og henrettet. I forbindelse med en gudstjeneste i skoven dukker soldaterne op, og der bliver massakre. Det er en barsk bog, hvor Margaret ender som martyr.
Bogen bygger på den kendsgerning, at Margaret Wilson og Margaret MacLachlan bliver kristne martyrer den 30. april 1685. En række situationer i bogen er opdigtede, men det meste bygger på begivenheder, som fandt sted blandt pagtsfolket. En enkelt person i bogen, Donald Mackay, der hjælper de tre søskende og mange andre, er opdigtet, de øvrige personer i bogen har alle levet.
Det er en spændende bog, men hvem henvender den sig til? Den fremstår som en børnebog. Men den er for svær for børn. Kristne teenagere og unge kan have stor glæde af at læse den, men den vil i højere grad henvende sig til voksne. Jeg kan imidlertid være i tvivl, om mange voksne vil gå i gang med bogen, fordi den fremtræder som en børnebog. På en eller anden måde har forlaget sat sig mellem to stole med udgivelsen af denne spændende roman, og det er synd. Håber, at mange unge og voksne læsere alligevel går i gang med den.
Desværre skæmmes bogen af mange ord- og stavefejl. Det irriterer undervejs. Der burde have været læst bedre korrektur.

Catherine Mackenzie:
Farer på bjerget
110 sider, 98 kr
LogosMedia