Synspunkt
Træd varsomt på internettet

Meget godt er der at hente, når man i internets store og brogede udbud søger indsigt i, hvad der har med kirke og kristendom at gøre: Undervisning, orientering, vidnesbyrd, meddelelser, nyheder er noget af det, der bydes på.Den mulighed, som enhver nulevende jesusdiscipel har for via internet at gå ud i alverden med det, han eller hun har på hjerte, bliver flittigt udnyttet, og ofte godt udnyttet. I Kristeligt Dagblad den 18.2. i år fortæller en glad interviewet, at det var på internettet, hun, efter at have søgt længe og mange steder, fandt, hvad hun søgte: “Endelig kunne jeg sætte kristendommen i relation til mit liv og min hverdag. Det fik mig til at tro”.
Men desværre er der også netsider af ringe karat, underlødige, med f.eks. artikler af en form og et indhold, så man som læser får en fornemmelse af, at forfatteren har haft lidt for travlt, og at dømmekraft og selvkritik måske har svigtet. Hvis forfatteren så tilmed udtrykker sig ukærligt og fordømmende og, som det også kan forekomme, med urokkelig selvsikkerhed, kan det være svært overhovedet at finde artiklen troværdig. Og man kan sidde og ønske, at den aldrig var blevet sendt ud – hvor velment den så end var.
I “gamle dage” måtte man oftest omkring en bladredaktør eller bogforlægger for at få noget skriftligt udgivet; nu kan en skribent vælge at have ingen anden end sig selv til at vurdere, hvad der har kvalitet til at offentliggøres. Nyttigt kan det virkelig være, at man som internetskribent allierer sig med folk, som magter at give evt. nødvendig kritik og i øvrigt vejlede og vurdere, om ens produkt er egnet til offentliggørelse.
“Ud i alverden”også pr internet! Opgaven er jo vigtig og mulighederne store – for store til at forspildes eller forkludres.
(Forkortet af red.)
Poul H. Christensen, Kingosvej 24, Hjørring