Vagthunden bider sine egne!

I Udfordringen nr. 12 d.18. marts læste jeg lederen af Svend Løbner, som jeg fandt både seriøs og moden i indhold. I Udfordringen ugen efter, d. 25. marts, læste jeg reaktionen herpå af Jens Linderoth. Efter den svada, J.L. fyrede af mod S.L., må jeg jo bare give sidstnævnte ret: For hvis det er den tone, man fører i Dialogcentret til daglig, så er der virkelig tale om, at vagthunden bider sine egne! Hvor er det dog umodent at forvrænge S.L.s ord om, at der „altid vil være variationer og forskellige tolkninger“ til at betyde, at han mener, at blot man kalder sig kristen, så må man ikke stilles spørgsmålstegn ved. Det er så milevidt fra, hvad S.L. skriver. Lige så langt er der fra „de evangeliske kristne“ og „den fælleskirkelige holdning“, som S.L. omtaler, til Jehovas Vidner, Mormoner, New Age, m.fl., som J.L. dertil spørger, om S.L.s ord ikke betyder, at vi dermed ruller den røde løber ud for! Dialogcentret kunne bruge den status, de har opnået, til venligt at formidle til det enkelte menneske, at det er op til een selv at lære Herren at kende og søge svar i Hans ord, samtidig med, at de henviste til, at der dog er hjælp at hente ved f.eks. Alphakurserne rundt om i landet. Var et menneske blevet „skræmt“ et sted, kunne Dialogcentret henvise til en anden menighed i lokalområdet, dog altid uden at kritisere de andre! Måske en ide til overvejelse? Netop når det drejer sig om Alphakurserne vil jeg her tilføje: Disse kurser bringer mange mennesker i tæt relation til Gud og giver svar og forståelse til mange mennesker. Ligeledels vil jeg nævne Christian Hedegaard: I kølvandet på hans prædikener, sange og bønner rundt om i menighederne, for da slet ikke at tale om hans privatliv, følger mange udfrielser af mennesker, der har været bundet af synd, besættelse, sygdom, neuroser m.m. Dette (både Alphakurserne og Chr. Hedegaards virke) giver naturligvis anledning til en del jalousi hos nogle. Hvis så bare denne jalousi kunne omsættes i noget konstruktivt, var det jo ikke negativt eller dårligt. Men desværre udmønter jalousien sig ofte i, at folk reagerer med et: „Jeg har ingen frugter eller fremgang i mit kristenliv/kirkeliv.., så skal han heller ikke have det!“ Nu er vi jo en stor søskendeflok i Herren og selvom det er vores himmelske Fars udtrykte ønske, at vi alle skal elske hinanden, så et det dog sådan, at kemien ikke altid er lige god. Men vi bør alligevel undlade at modarbejde hinanden: Lad os nære respekt for de gaver og tjenester, Herren har lagt i den enkelte! (forkortet))

Linda E. Bendixen
Pontoppidanstræde 91 A
Aalborg Ø