Boganmeldelse
Du kan fremskynde Jesu genkomst

Johannes Facius skriver om Israels rolle forud for genkomstenDenne bog er kompakt i mere end én forstand. Den er relativt lille, men med megen tekst klemt ind på de forholdsvis få sider. Indpakningen er indbydende og „let“, men indholdet er koncentreret og kræver til tider at blive tygget ekstra grundigt på.Bogens titel er dog en smule misvisende. Forfatteren pointe-rer, at Jesus ganske enkelt ikke kan komme igen, før en række tegn er gået i opfyldelse. Men bogen handler ikke om Jesu komme, men alene om Israel og dets rolle forud for genkomsten. Forfatteren nævner også verdensmission som et nødvendigt tegn, men går ikke videre med vores ansvar på dette område; han går i stedet i dybden med vores ansvar som kristne overfor det jødiske folk og staten Israel.
Blandt de væsentlige sandheder, som understreges i bogen, er det omtalte faktum, at Jesus ikke kan komme igen, før jøderne er vendt hjem til Israel, og Missionsbefalingen er opfyldt. Men også ting som den troendes medvirken i opfyldelsen af det profetiske ord og forfatterens generelle betragtninger over Guds gerninger er værd at nævne.

Tvivlsomme synspunkter

Til gengæld er der også synspunkter, som det kan være noget vanskeligere at tilslutte sig. Når forfatteren er imod, at man evangeliserer blandt jøder, som man gør blandt alle andre folk, eller finder det tilstrækkeligt – tilmed ønskeligt – at bringe jøderne tilbage til Israel uden at vinde dem for Kristus, ja, så er det med al respekt svært at se, hvordan det kan være i overensstemmelse med Missionsbefalingen. Jeg synes også, forfatteren har en tendens til at se vores forhold til det jødiske folk som det altafgørende og som det, vi bliver dømt på, som om det til og med vejer tungere end den enkeltes forhold til en ganske bestemt jøde, nemlig Jesus af Nazaret.

Tvinger til stillingtagen

Men jeg må tilstå, at jeg alligevel her som altid nyder at læse Johannes Facius. Godt nok er der konsekvent ting, jeg er uenig i. Men han skriver uforfærdet og kontant, med mange guldkorn undervejs, og tvinger en til selv at overveje og tage stilling til det budskab, han deler. Det er en kvalitet i sig selv, som også denne bog bærer præg af.

Johannes Facius:
Messias kommer
– og du kan fremskynde hans genkomst
98 sider 128 kr Scandinavia