Bibler til Brasilien

I denne uge er International Bible Society, INS, begyndt på uddelingen af 13.000 Ny Testamenter og over 3.000 andre bøger til ofre for orkanen Catarina i Brasilien.IBS vil sammen med Campus Crusade og lokale kirker uddele bibeldelene til ofrene for orkanen Catarina, der hærgede Brasilien i slutningen af marts og forårsagede skader for knap 2 milliarder kroner.
– Hundredevis af mennesker har mistet deres hjem og mange andre hjem er blev beskadiget. Det er vigtigt at bringe disse mennesker Jesu håb, når de har oplevet så store ødelæggelser, siger Mario Barbosa, der leder uddelingen.
Samtidig med uddelingen laves fremstød med Capus Crusades Jesus-film.