Kristen friskole trues med lukning

Flere navngivne politikere kræver, at Samuelskolen i Rødovre bliver frataget sit tilskud. Baggrunden er en kritisk tilsynsrapport, som avisen MetroXpress har fået aktindsigt i.Ifølge MetroXpress retter rapporten fra Rødovre Kommune en sønderlemmende kritik af Samuelskolen, der er tilknyttet frikirken Faderhuset i Hellerup. Samuelskolen er desuden én af de fire skoler i Danmark, der underviser efter de såkaldte ACE-hæfter, som forsøger at inddrage kristendommen i alle fag.
Ifølge tilsynsrapporten lever Samuelskolen ikke op til Friskole lovens krav om undervisning på niveau med folkeskolen. Halvdelen af de knap 60 elever har behov for specialundervisning, og en del af de lærere, der varetager specialundervisningen, er ikke kvalificerede til det, vurderer tilsynsrapporten.
Kritikken har ifølge MetroXpress fået flere navngivne folketingspolitikere til at kræve et øjeblikkeligt indgreb fra Undervisningsministeriet.
Hvis ministeriet går ind i sagen og vurderer, at Samuelskolen ikke overholder loven, betyder det i praksis, at skolen mister sit tilskud fra staten. Tilskuddet udgør ca. 35.000 kr. om året pr. elev, og uden det kan skolen ikke fortsætte.
– ole