Mødested for indvandrere indbyder til reception

Mødestedet „Amager – Community“ flytter til nye lokaler i det lokale kvarterhus i Jemtelandsgade 3, 4. sal på Amager i København. I den forbindelse holdes der en reception fredag den 4. juni i de nye lokaler.„Amager – Community“ er et samarbejde mellem otte folkekirke sogne på Amager. Formålet er at række evangeliet til flygtninge og indvandrere med kristen eller anden religiøs baggrund og danskere uden kirkelig baggrund på Amagerbro.
Ansatte er sogne- og indvandrerpræst Jesper Oehlenschläger samt sognemedhjælper Rajesh David,
Mødestedet holder bl.a. internationale gudstjenester, kulturaftener, tværreligiøse dialoger, praktisk hjælp til udlændinge med breve til offentlige myndigheder m.m.