Spirende nødhjælp

Dan missions nødhjælpsarbejde i Madagaskar bærer snart frugt.Den 7. marts blev Madagaskar ramt af cyklonen Gafilo, som dræbte op mod 400 mennesker og gjorde mere end 200.000 hjemløse. Danmission fik bevilget 200.000 DKK til at hjælpe de nødstedte familier. Den ene halvdel fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og den anden fra Danske Lions Klubbers Katastrofe- og Hjælpefond.
Da familiernes ris blev skyllet bort, opkøbte smarte forretningsmænd hurtig store mængder ris på markedet og satte prisen i vejret for at tjene på katastrofen. Danmission valgte derfor at hjælpe de nødstedte familier ved at opkøbe ris og sælge det billigt til familierne. Henved 80 tons ris er blevet distribueret i området. Ved at sælge risen og kun give den væk til de allerfattigste, har Danmissions folk kunnet opkøbe mere ris og derved brødføde flere familier indtil skaderne bliver genoprettet.
Her 3 mdr. efter cyklonens rasen er nye afgrøder på vej op igennem den røde jord, og den lutherske kirke har fået penge af verdensbanken til at genopbygge skoler og hospitaler.

Cyklonen Gefilo gjorde 200.000 hjemløse