Fred gennem forsoning

Israelsmissionens Unge tilbyder i august måned foredrag om forsoningsprojektet Musalaha i Israel/Palæstina med to unge – henholdsvis en kristen palæstinenser og en messiansk jøde. Sammen med en ung dansker vil de rejse rundt og fortælle om deres erfaringer med “Musalaha“, som er et kristent forsoningsarbejde i Mellemøsten. Musalaha har til formål at nedbryde stereotype fjendebilleder samt arbejde for fred gennem tilgivelse og forsoning. Inspirationen til at gå denne vej finder de unge ikke mindst i den kristne tro.
Blandt de emner, som vil blive taget op, er: Er der nogen farbar vej til fred i konflikten mellem jøder og palæstinensere?
Hvordan begyndes en forsoningsproces, og hvordan kommer man videre?
Hvad betyder kristentroen for den fred, vi arbejder hen imod – og håber på?