Studentermenighed tilbyder praktik og evaluering

Studentermenigheden i Århus stiller sig i efteråret til rådighed som forsøgskaniner for håbefulde teologistuderende.Syv fredage i september og oktober holder menigheden 12-sang kl. 12.12, hvor teologistuderende indbydes til at holde en kort prædiken. Efter prædikenen evalueres den over en frokost.
Teologistudende, som ønsker at prædike, skal tilmelde sig på forhånd.