Store kvinder i Bibelen

I den første af en serie på fem romaner levendegør Francine Rivers Ruths Bog – med masser af dramatik og romantikEn ny romanserie har premiere i Danmark. Genren er den i kristne kredse elskede historiske fiktion, som fører læseren ind i Bibelens fasci-nerende beretninger.
Vinklen er dog ret ny og meget spændende, da romanerne fortæller om fem kvinder i Jesu slægt. Sammen med patriarkerne og store mænd som David og Salomo levede kvinder, som med deres liv bar vidnesbyrd om håb, tro, nåde, lydighed og kærlighed. Serien berører således nogle fundamentale temaer i den kristne tro og fortæller samtidig om kvindernes vigtige bidrag til Jesu slægt, og i bredere forstand til menneskeheden.
Ruth er titlen på den tredje bog i serien, der består af fem bøger. Historien om Ruth er velkendt fra Ruths Bog i Gammel Testamente: om den unge kvinde, som vælger at følge sin svigermor på trods af alle omstændigheder. Til gengæld finder hun troen på den éne Gud Jahve, og i den styrken til at skabe en helt ny tilværelse.

Rejsen ud i det uvisse

Handlingen tager sin begyndelse i de dystreste omstændigheder; Ruths mand Maklon ligger for døden, forinden er hans bror Kiljon og deres far Elimelek døde. Tynget af sorgen og frygten for snart selv at skulle miste sin mand, følger vi Ruths tanker, mens hun færdes i hjembyen Kir-hareset (Moab, i det nuværende Jordan). På den ene side er hun knyttet til sin velstående familie, som tilbyder hende en ny start med økonomisk sikkerhed og social anseelse. Samtidig føler hun sig bundet til No’omi (hendes svigermor) med et bånd endnu stærkere end ægteskabet; nemlig troens bånd. Hun vælger at bryde op og forlade familien og sikkerheden, for at følge No’omi ud i det uvisse.
Rejsen til Israel er forbundet med farer fra røvere, vilde dyr og meget mere. I denne situation bliver No’omi modløs, fordi hun oplever sig forkastet og forladt af Gud. Hun resig-nerer, mens Ruth holder ud og minder hende om, hvad hun selv plejer at sige: „Herren våger over den, der elsker ham“. Gud belønner hendes trofasthed gennem hjælp og gaver fra mennesker som de møder på vejen.
I Israel møder de megen nysgerrighed, men liden venlighed. Ruth må finde sig i at blive kaldt luder og sjoflet til. Jaget med sten og spot forsøger hun fortvivlet at skaffe føden til sin svigermor og sig selv.
Vendepunktet indtræffer, da hun endelig når til den mark, som Boaz ejer, hvorefter den kendte kærlighedshistorie udvikler sig.

Temaet er troskab

Ruth viser troskab mod sin svigermor og redder derved hendes liv. Men troen er dybere endnu, den fører hende gennem fortvivlende situationer ind i den plan som Gud forud har tilrettelagt. Således at hendes menneskeligt set umulige situation giver Gud mulighed for at vise sin troskab og omsorg. Historien er rørende, personen Ruth levendegøres, idet forfatterens fantasi udfylder alle de sider af historien, som ikke er beskrevet i Bibelens beretning. Selvfølgelig muliggør selv samme frie fiktion også afvigende forestillinger om, hvordan den historiske virkelighed har været. Fx var romantik en del af ægteskabet, eller er det ønsketænkning?
Det er en roman, som kan læses af alle, der ønsker at få den bibelske beretning levendegjort, og især er det en roman for romantiske sjæle.

Francine Rivers:
Ruth
168 sider
169 kr.
Lohse