Vi kan ikke spille Gud

Når man i Folkekirken har præster som Grosbøll, som op til flere gange har påstået at han ikke tror på Gud og evangeliet, så forbavses man over at han og hans ligesindede ikke er blevet fjernet for længst – for sige op kan de jo ikke selv finde ud af, det har vi jo eksempler på ved alle de indtil nu opdagede pædofile præster fra den katolske kirke. Mænd som aldrig burde havde taget præste tøjet på, og som selv skulle havde sagt fra for at de ikke skulle skade kirken. Men her som uden for kirken tænker man kun på sig selv.
Læs 1. Timoteus brev kap. 3. om hvad Gud giver som retningslinier for Hans stedfortrædere på Jorden. Man er ikke at betragte som en præst bare fordi man har studeret og læst, men kun ved at følge Guds Ord.
Det er kun trist at de, som tror de er noget, ikke følger helt op på det de tror. For er de noget hviler et større ansvar på dem. Man må ikke lade en blind lede en blind.
(Forkortet, red.)
Jan Dallerup
Chl. Muncksvej 21, 2400 KBH.