Visionært bud på kirkens fremtid

I fiktiv form skildrer Jesper Veiby i sin nye bog År 20XX en kommende stor vækkelse og dens følger i DanmarkI efteråret 2003 havde Udfordringen flere kronikker om „fremtidens menighed“. En af dem var skrevet af Jesper Veiby, og den begynder på denne måde:
„Vi skriver 20XX. Indenrigsministeren fra Kristendemokra-terne er netop vendt hjem fra løvhyttefesten i Israel for at tage til et hastemøde i Bruxelles. Med sine nu 16 mandater er man en selvskreven del af den siddende regering.
Hjemme i Danmark har frikirkerne i hovedstaden i sommerens løb haft deres årlige sommerstævne i Idrætsparken. Indre Mission er på sin side næsten halvvejs med deres skelsættende beslutning om at udsende 1000 ydremissionærer til de midt- og sydeuropæiske lande“…
Kronikken handler om en overmåde stor vækkelse, der udgår fra Norge, Sverige og Danmark og breder sig til England og Tyskland. De kirkelige skel er mere eller mindre brudt ned, helbredelser ved bøn og andre åndelige manifestationer hører til hverdagen, man skelner ikke længere mellem lægfolk og præster, men mellem tjenester.
Nogle læsere vil begejstres over kronikken, andre stille sig skeptisk, men den bygger på en overbevisning om, at Gud vil sende vækkelse ind over Danmark.
Kronikken er et visionært bud på kirkens fremtid, skrevet ud fra en indre tro på en kommende indhøstningstid, og den viser, hvordan vækkelsen vil sætte sig spor i samfundet. Formen er fiktiv, men sammen med resten af bogen beskriver den en reel mulighed og repræsenterer en positiv forventning til en kommende vækkelse og vil forberede menigheden på det, der kommer.
Selve kronikken er efterfulgt af en række afsnit, der uddyber kronikken skridt for skridt og henviser til bibelske begrundelser.
Jesper Veiby siger selv om bogen: „Der er ikke tale om profeti, men det er ikke desto mindre en profetisk bog“. Læs selv. Døm selv.

Jesper Veiby:
År 20XX – en profetisk-historisk analyse…
80 sider • 98 kr. • Jezper
(i samarb.m. Integritet)