„Vi helbreder ikke i Folkekirken“

Ovenstående er, iflg. Udf. af 24. juni, en udtalelse af biskop Lindhardt i forbindelse med udtalelser i bladet vedrørende “Tro til tiden” som var temaet for Danske Kirkedage i Roskilde.
Normalt glæder jeg mig over meget i biskop Lindhardts bøger og artikler, men over denne udtalelse blev jeg lidt skuffet, da jeg mener, at en så alvorlig ting som sygdom er for alvorlig til kun at overlade til hospitalerne.
Synspunktet er jo ikke ualmindelig. En meget kendt sjælesørger fortalte, for nogle år siden, hvordan han efter et foredrag om bl.a. sygdom og helbredelse blev opsøgt af en ældre mand (vistnok provst), der sagde til ham: “Det der med behandling af sygdom troede jeg vi havde overladt til lægerne.”
Selvom man er utrolig lykkelig for lægens vejledning og behandling må man som regel tage alle tre dimensioner i betragtning: Ånd, sjæl og krop, dog kan en somatisk sygdom naturligvis helbredes kun ved behandling af kroppen, hvis sygdommen virkelig kun er af kropslig art, altså sygdomme vi kan have i lighed med dyre- og planteliv. Såvidt jeg ved, mener nogle eksperter at disse sygdomme kun udgør ca. 25% af alle sygdomme. Hvad med alle de andre sygdomme. Vi kan jo ikke reducere alle processer til enkle fysiske og kemiske hændelser. (I så fald behøver vi vel hverken Gud eller religion). Vi må tage sjæl og ånd helt alvorligt. Sjælen forstået som menneskets psykiske liv og ånden som den der søger mod Gud og prøver at finde en mening med livet. Ånden der ligesom kan “tage stilling mod os” når vi lever mod livets inderste love og dermed kan påføre os en sygdom. Det lidende menneske må ikke reduceres til et væsen af lavere rang end det egentlig er, og helbredelse må ikke forstås som noget der kun kommer udefra i bl.a. ved hjælp af medicin fremstillet af lægemiddelfabrikker.
Forkynderen og andre har ofte ikke set eller forstået, hvad evangeliet tilbyder mennesker, og har han forstået noget af det, bliver han let placeret som almindelig healer. I den kristne forkyndelse må vi se hele mennesket og ikke overlade hele problemet til læger og psykologer. Vi må vågne til indsigt om den psykiske og fremfor alt den åndelige dimension, og det indebærer at mennesket må oprettes til at blive en ansvarlig person, som skaber sig en virkelig mening i tilværelsen gennem at samvittigheden fungerer frigjort i evangeliets ånd.. Den kristne tro er en meget dyb erfaring som omfatter alle tre dimensioner:
Ånd, sjæl og krop. En totaloplevelse som omfatter hele mennesket. Den kristne menighed må arbejde på det lidende menneskes helbredelse – Mon ikke også Folkekirken gør det?
Pastor David Andersen
Skipper Clementsvej 1
9440 Åbybro