Da Maria åbenbarede sig for en 14-årig pige

Lille ny bog fortæller historien om, hvorfor Lourdes er blevet et af den katolske kirkes allerstørste valfartsmålBernadette var af en ludfattig familie, bosiddende i Lourdes, og 14 år, da hun den 11. februar 1858 hørte en susen og så en dame.
I de følgende måneder og frem til 16. juli ser Bernadette denne dame i i alt 18 åbenbaringer. I den 16. åbenbaring beder Bernadette om at få at vide, hvem hun er, og hun svarer: Que soy era Immaculada Councepciou (Jeg er den ubesmittede undfangelse). Det katolske dogme om den ubesmittede undfangelse havde paven bekendtgjort fire år tidligere.
På stedet blev der på Marias anmodning i det følgende årti bygget en kirke, og i 1877 blev de glasmalerier, der er baseret på åbenbaringerne, sat op. Nu valfarter hvert år flere millioner mennesker hertil for at søge „helbredelse på legeme og sjæl“, som der står på bogens bagside.
Bogen gengiver hele den ganske ejendommelige historie, illustreret med glasmalerierne, hvortil der løbende knyttes kommentarer.
Selve åbenbaringerne er ganske korte og indeholder meget få, men til gengæld nok så vægtige ord. I bogen sættes de ind i en bibelsk sammenhæng – derfor undertitlen Budskabet fra Lourdes i lyset af den bibelske tradition.
Bogens forfatter, Lillesøster Bernadette Colette af Jesus, der har boet i Danmark 1969-94, tilhører den orden, som Charles de Foucauld indstiftede (se herom Udfordringen uge 25).
Bernadette selv sluttede sig i 1866 til søstrene i Nevers, hvor hun døde i 1879. Man kan se hende i et helgenskrin samme sted, „som et barn, der er faldet i søvn“, bemærker forfatteren.

I Bernadettes fodspor
80 sider • 145 kr
Katolsk Forlag

NJV