Rettelser

I forrige nummer af Udfordringen skrev vi, at en lang række frikirker står tilbage med en regning på 200.000 kr. efter den aflyste Crash-festival på Bornholm.
Ifølge Jørgen Christensen, præst i Pinsekirken i Rønne, er det ikke korrekt. Bag festivalen stod en selvstændig forening, hvis medlemmer ganske vist har rødder i forskellige frikirker, men kirkerne har ikke noget med den aflyste festival at gøre.

I en anden note fremgik det fejlagtigt, at Nyt Livs Forlag har overtaget alle aktiviteter i den nu lukkede BogBix. Det er heller ikke helt korrekt. Nyt Livs Forlag har overtaget vareindtastningen og kundekartoteket, mens internetbutikken Crossway har overtaget varelageret.